KategoriCoğrafya

Ülkeler ve kıtalar hakkında fiziki ve beşeri coğrafi bilgiler ile yerkürenin yapısı, atmosfer, hidrosfer, jeolojik zamanlar gibi ders konularının paylaşıldığı okula yardımcı kategori