Coğrafya

Hidromorfik (Bog, Çayır, Gley) Grubu Toprakların Genel Özellikleri

Hidromorfik topraklar; bataklık, sazlık ve drenajı iyi olmayan çeşitli yüksekliklerdeki düz alanlarda teşekkül eder. Bu alt takıma giren toprakların hepsi, kötü drenaj şartlarından dolayı intrazonal takımı içerisinde mütalaa edilir.

Bog Toprakları

Soğuk ve nemli karasal iklimlerde bog (bataklık) vejetasy0nu altında oluşan topraklardır. Gerqekten, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki
buzul aşındırmasıyla, sayısız denecek kadar fazla çukur açılmıştır ve bu çukur alanlar, mütemadiyen suda yaşayan bitkiler tarafından kaplanmıştır. Buradaki topraklar zamanla su ile doygun hâle gelerek bitkilerin ayrışması geniş ölçüde sekteye uğramıştır, yani oksijensizlik (anaerobik) şartlar, ve soğuk iklmin, bitki örtüsünün ve organik maddenin ayrıştırmasını geciktirmiştir.Hidromorfik (Bog, Çayır, Gley) Grubu Toprakların Genel Özellikleri 1 – bog toprak

Bunu da Okuyabilirsin...  Tropikal Siklon (Kasırga) Nedir? İklim Değişikliğinin Etkisi.

Böylece bitki artıklarının kısmen ayrıştırması ile 100 cm kadar kalınlıkta çoğunlukla organik, hatta tamamen organik maddeden ibaret ve bunun altında yapısız kilden müteşekkil ve yapışkan olan bog toprakları oluşmuştur. Bog topraklarında organik örtünün altında uzanan yapışkan killi kat, gri mavimsi renkte olup gley horizonuna tekabül eder.

Çayır (Meadow) Toprakları

Drenajın bog sahalarında biraz daha iyi olduğu alanlarda ve özellikle taşkın ovalarında (flood-plain) gelişmiştir. Bu alanlar, orta enlemlerdeki nemli iklim şartları altında otların çabuk büyümesi ve yoğun olmasından dolayı, geniş ölçüde otlak olarak kullanılır.Hidromorfik (Bog, Çayır, Gley) Grubu Toprakların Genel Özellikleri 2 – ayır toprakları

Yapışkan gley horizonunun üzerinde humus bakımından zengin olan kalın bir horizon gelişmiştir. Genel bir ifade ile bu topraklar, suların toplanması için elverişli olan değişik büyüklükteki çukurlarda, tepelerin eteklerinde ve tabandaki drenajı iyi olmayan sahalarda teşekkül etmektedir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kızıldeniz Nerededir? Kızıldeniz Hakkında Her Şey

Humik – Gley Toprakları

Yarı bog toprakları temsil eder. Toprakta organik madde miktarı fazladır ve altta bir gley horizonu gelişmiştir. Çayır (meadow) topraklarına benzemektedir.

Alpin-tundra iklim şartlarının hüküm sürdüğü yüksek sahalarda, özellikle yüksek dağlık alanların düz, hafif eğimli yüzeylerinde çayır örtüsü altında alpin-çayır toprakları bulunur. Bu topraklardaki koyu renk; bataklık, çiçekli bitkiler ve çayır kalıntılarının toprak yüzeyinde ayrışarak humusa dönüşmesinden ileri gelir.

Planosollar

Düz veya aşınarak düzleşmiş az eğimli alanlarda şiddetli olarak yıkanmaya uğramış topraklara Planosol denir. Bu topraktaki horizonlar, erozyonun yavavş seyretmesinden dolayı çok kalındır. Nemli iklim bölgelerindeki planosollar, kalın ve yoğun killi horizonlara sahiptir; yarınemli iklimlerdeki planosollar ise yoğun ve çimentolaşmış horizon gösterir.Hidromorfik (Bog, Çayır, Gley) Grubu Toprakların Genel Özellikleri 3 – planosol toprakları

Bunu da Okuyabilirsin...  Kyoto Protokolü'ne İmza Atan ve Protokolü İmzalamayan Ülkeler

Öte taraftan taban suyu podzolu ve lateritleri de bu gruba girer.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak