Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? | Onlinezeka
Eğitim Bilimleri

Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir?

 • Öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi hedefler.
 • Bu yaklaşımda öğrenci önce problemi hisseder, tanımlar, çözümü için geçici çözüm yolları (hipotez) üretir, bu hipotezle ilgili veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.
 • Bu strateji ile öğrenci sadece o problemin değil, ileride karşılaşacağı problemlerin de çözümünü öğrenmiş olur.Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? 1 – Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretimde Problem Çözme Basamakları

 • Problemi hissetme, fark etme
 • Problemi tanımlama ve sınırlandırma
 • Hipotez kurma
 • Veri toplama
 • Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması
 • Çözüme ulaşma, uygulama, ve sonuçlandırma
Bunu da Okuyabilirsin...  Sigmund Freud'un Psiko-Seksual Gelişim Kuramı

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Üstün Yönleri

 • Problem çözme becerisini kazandırır.
 • Öğrenci etkinliklerine dayalıdır.
 • Öğrenme sürecinde öğrenci aktiftir.
 • Bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Sınıf içinde ve sınıf dışında uygulanabilir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.
 • Bilişsel alanın uygulama-analiz-sentez-değerlendirme gibi üst basamaklarındaki davranışları kazandırır.
 • Neden sonuç ilişkilerini belirleme becerisi kazandırır.
 • Dersin sonuç bölümünde etkilidir.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Sınırlılıkları

 • Her konunun öğretilmesinde kullanılması uygun olmayabilir.
 • Her yaş düzeyi için uygun olmayabilir.
 • Zaman alıcıdır.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Planlama Aşamaları

 • Hedef davranışlar belirlenir.
 • İçerik belirlenir.
 • Hedef davranışa ve içeriğe uygun problem durumu belirlenir.
 • Materyaller toplanır.
 • Veri toplama ve verilerin analizi için zaman planlaması yapılır.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulama Aşamaları

 • İlk adımda problem verilir. Problem önceden karşılaşılan bir durumun sonucu olarak kurulabilir ya da öğretmen tarafından sunulabilir.
 • Problemler tahtaya yazılır ya da yansıtılır.
 • Öğrencilere problem hakkında düşünmeleri için süre verilir.
 • Hipotezler formüle edilir.
 • Hipotezleri test etmek için veri toplanır.
 • Veriler analiz edilir, sonuçların hipotezleri destekleyip desteklemediği belirlenir. Hipotezler destekleniyorsa, etkinliklerin bir özeti yapılır, sonuçlar tahtaya yazılır.
 • Sonuçlar hipotezleri desteklemiyorsa hipotezler yeniden düzenlenir.
Bunu da Okuyabilirsin...  Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bu stratejiyi kullanmaya karar veren bir öğretmen stratejinin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek için şunlara dikkat etmelidir:

 • Araştırmaya başlamadan önce öğrencilere stratejide izleyecekleri adımları öğretmelidir. Problemin çözümü için gerekli olan araç-gereç ve kaynakların sağlanmasında rehber olmalıdır.
 • Seçilecek olan problem gerçek yaşamdan olmalı öğrencilerin ilgisini çekmelidir.
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak