Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir?

 • Öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi hedefler.
 • Bu yaklaşımda öğrenci önce problemi hisseder, tanımlar, çözümü için geçici çözüm yolları (hipotez) üretir, bu hipotezle ilgili veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır.
 • Bu strateji ile öğrenci sadece o problemin değil, ileride karşılaşacağı problemlerin de çözümünü öğrenmiş olur.Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? 1 – Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretimde Problem Çözme Basamakları

 • Problemi hissetme, fark etme
 • Problemi tanımlama ve sınırlandırma
 • Hipotez kurma
 • Veri toplama
 • Verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması
 • Çözüme ulaşma, uygulama, ve sonuçlandırma
İlginizi Çekebilir.  Howard Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Üstün Yönleri

 • Problem çözme becerisini kazandırır.
 • Öğrenci etkinliklerine dayalıdır.
 • Öğrenme sürecinde öğrenci aktiftir.
 • Bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Sınıf içinde ve sınıf dışında uygulanabilir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.
 • Bilişsel alanın uygulama-analiz-sentez-değerlendirme gibi üst basamaklarındaki davranışları kazandırır.
 • Neden sonuç ilişkilerini belirleme becerisi kazandırır.
 • Dersin sonuç bölümünde etkilidir.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Sınırlılıkları

 • Her konunun öğretilmesinde kullanılması uygun olmayabilir.
 • Her yaş düzeyi için uygun olmayabilir.
 • Zaman alıcıdır.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Planlama Aşamaları

 • Hedef davranışlar belirlenir.
 • İçerik belirlenir.
 • Hedef davranışa ve içeriğe uygun problem durumu belirlenir.
 • Materyaller toplanır.
 • Veri toplama ve verilerin analizi için zaman planlaması yapılır.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulama Aşamaları

 • İlk adımda problem verilir. Problem önceden karşılaşılan bir durumun sonucu olarak kurulabilir ya da öğretmen tarafından sunulabilir.
 • Problemler tahtaya yazılır ya da yansıtılır.
 • Öğrencilere problem hakkında düşünmeleri için süre verilir.
 • Hipotezler formüle edilir.
 • Hipotezleri test etmek için veri toplanır.
 • Veriler analiz edilir, sonuçların hipotezleri destekleyip desteklemediği belirlenir. Hipotezler destekleniyorsa, etkinliklerin bir özeti yapılır, sonuçlar tahtaya yazılır.
 • Sonuçlar hipotezleri desteklemiyorsa hipotezler yeniden düzenlenir.
İlginizi Çekebilir.  Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bu stratejiyi kullanmaya karar veren bir öğretmen stratejinin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek için şunlara dikkat etmelidir:

 • Araştırmaya başlamadan önce öğrencilere stratejide izleyecekleri adımları öğretmelidir. Problemin çözümü için gerekli olan araç-gereç ve kaynakların sağlanmasında rehber olmalıdır.
 • Seçilecek olan problem gerçek yaşamdan olmalı öğrencilerin ilgisini çekmelidir.
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar