Açık renkli, faneritik dokulu, çoğunlukla eşit boyda kuvars ve feldispat minerallerinden meydana gelen, % 68 – 80 oranında silis bulunduran kayaçtır. Kayacın yaklaşık % 25’i kuvars ve yaklaşık % 65’i feldispattan oluşur. Yer yer mika (biyotit) ve hornblende de içerebilir. Bu mineraller kayacın ana mineralleridir. Tali mineraller arasında ise apatit, zirkon, pirit, magnetit, topaz, ilmenit gibi mineraller yer alır. Kayaçta genelde hakim renkler açık gri, beyaz ve pembemsidir. Çıplak gözle incelendiğinde kuvars ve feldispat minerali görülmektedir. Granitin özgül ağırlığı 2.5 – 2.7 arasında değişiklik göstermektedir.

Granit Kayacının Özellikleri 1 – image 46

Granit içerisindeki plajioklaz, ortoklazla eşit oranda ya da daha fazla olursa böyle derinlik kayaçları granodiyorit olarak adlandırılır. Granodiyoritte granitteki yaklaşık % 25 kuvars oranı daha da düşüktür. Koyu renkli minerallerden hornblende ve biyotitin oranı daha fazladır. Kayacın granodiyorit ismini alması aslında özellik olarak granitten diyorite bir geçişi ifade etmektedir. Granodiyorit granite çok benzer. Bu nedenle gözle ayırt etmek mümkün değildir. Ancak mikroskopla ayırt edilebilir.

Granit Kayacının Özellikleri 2 – image 47

Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki granit bloklarında gündüzleri aşırı ısınma ve geceleri aşırı soğuması nedeniyle eksfoliasyon meydana gelir. Eksfoliasyon, granit bloklarının kuru soğanın kabuğu gibi kat kat kabuklar halinde soyulmasıdır. Yine nemli ve yarı nemli bölgelerdeki granitler üzerinde de tor topografyası gelişebilir. Granit malzemeli batolitlerin dış etkenlerle aşınması ve yer yüzeyine çıkmasıyla yüzeyde görünen kısmına tor adı verilir. Nemli bölgelerde yüzeydeki torun içerisindeki feldispat kimyasal olarak çözünür. Bu süreç devam ettiğinde yer şekli gurubu oluşur ki buna tor topografyası adı verilir. Bu topografyaya örnek ülkemizde Uludağ’ın çeşitli kesimleri ve dünyada ise İskoçya’nın kuzeyi verilebilir.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Metamorfik Kayaçlar ile İlgili Geniş Konu Anlatımı

Yorumlar

Yorumlar