Zarf (Belirteç) Nedir?

Zarflar; fiillerden, sıfatlardan ve zarf niteliğindeki sözlerden önce gelerek onları zaman, yer-yön, nitelik, durum, azlık-çokluk gibi yönlerden etkileyip değiştirerek anlamlarını daha belirgin hale getiren sözlerdir.Zarflar, sıfatlar gibi tek başına birer isimdir. Zarfları; durum, zaman, , azlık-çokluk, soru ve yer yön başlıkları altında beş grupta incelemek mümkündür.

Durum (Hâl) Zarfları

Fiilin gösterdiği hareketin nasıl yapıldığını ve fiilin durumunu gösteren zarflardır. ağır ağır (çıkmak), arkadaşça (davranmak), güzel (konuşmak) vb.

Zaman Zarfları

Fiillerin anlamlarını zaman yönünden belirten kelimelerdir. Zaman zarfları fiiller sorulan “Ne zaman?” sorusuna cevap verir. dün, hemen, şimdi, yarın, sabahleyin vb.
Geceleyin bir ses böler uykumu”

Azlık-Çokluk Zarfları

Fiilleri, sıfatları ya da zarfları miktar yönünden belirtmeye yarayan kelimelerdir. pek, çok, az, en, daha, fazla, epeyce vb. çok (çalışmak) , en güzel kitap, daha iyi kalem vb.

Soru Zarfları

Bir fiilin veya sıfatın anlamını soru yoluyla belirten kelimelerdir. nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar vb.
Niçin gelmedin? Ne zaman gidecek?

Yer-Yön Zarfları

Yalın durumda kullanılarak, fiilleri yer-yön anlamıyla belirten kelimelerdir.
içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri vb.
Yukarı (çıkmak), geri (gelmek) vb.


Yer-yön zarfları isim durum eklerini aldıklarında görev değişikline uğrarlar.
yukarıya(çıkmak), aşağıya (bakmak) örneklerinde koyu harflerle yazılmış olan kelimeler artık isimleşmiştir.


Yer-yön zarfı olarak kullanılan kelimler, isimleri nitelediğinde ise sıfat olur.
aşağı (mahalle), ileri (ülkeler), yukarı (yol) vb.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorumlar

Yorumlar