Bağlaçlar Konumu Anlatımı | Onlinezeka
Dil ve Anlatim

Bağlaçlar Konumu Anlatımı

Bağlaç Nedir?

Bağlaçlar; kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri şekil ve anlam açısından birbirine bağlayan görevli kelimelerdir.

Bağlaçların Görevleri

Bağlaçlar da edatlar gibi tek başına anlamları olmayan kelimelerdir. Edatlar ile bağlaçlar arasında bazı şekil ortaklığı bulunmasına rağmen aralarında görevleri ve kullanıldıkları yerler bakımından herhangi bir ortaklık yoktur. Türkçede bağlaç olarak kullanılan kelimeler daha çok Arapça ve Farsçadan girmiştir. Diğer taraftan Türkçe olanların sayısı da az değildir.


“ile yalnız, ancak, ise, ve, veya, ya da, ama, fakat, ancak, oysa, çünkü,
ne var ki, örneğin, lakin, ne… ne, hem… hem, ya…ya”
gibi sözcükler
dilimizde en çok kullanılan bağlaçlar arasındadır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Mecaz Anlama Dayalı Söz Sanatları


-Bu başarıda senin de büyük payın var.
Ne kızı verir ne dünürü kızdırır.
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli.
-Ya kendin gel ya da haber yolla.


Not: “fakat, lakin, yalnız, ancak” gibi bağlaçlar, “ama” bağlacının yerini tutacak şekilde kullanılabilir.


-Gelmek isterdim ama işim var.
-Gelmek isterdim fakat/ancak/lakin/yalnız işim var.


Not: “ile, yalnız, ancak” gibi sözcükler hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir.
Leylâ ile Mecnun mesnevisini okudun mu? (bağlaç)

-Zilin çalmasıyla dışarı çıktık. (edat)
Yalnız senin bahçende açmaz çiçek. (edat)
-Kardeşim çok çalışıyor yalnız başarılı olamıyor.(bağlaç)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak