Kolay İngilizce

Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı

Past continuous tense” (şimdiki zamanın hikayesi), geçmişte başlamış, bir süre devam etmiş ve yine geçmişte bitmiş eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Olay, konuşma anından önce başlamış ve devam etmiş ve yine geçmişte bitmiştir.

While we were watching TV, Bob called us.
(Biz TV izlerken Bob aradı.)


Geçmişte olan 2 olaydan biri diğerinden daha uzun bir vakit sürmüşse ve ikinci olay araya girmişse, uzun süreli eylem için “past continuous tense” kullanılır. Bu kullanımda genellikle “when” ve “while” bağlaçları da bulunur.

When they came, the children were yelling.
(Onlar geldiğinde çocuklar bağırıyordu.)


2 eylem geçmişte aynı anda birbirine paralel olarak devam ediyorsa “past continuous tense” kullanılır. Bu kullanımda da genellikle “while” bağlacı yer alır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Past Perfect Tense Konu Anlatımı

She was drinking tea inside while we were passing by the cafe.
(Biz cafenin önünden geçerken o da içeride çay içiyordu.)

Past Continuous ile kullanılan bazı zaman ifadeleri

When-While: Cümleye “iken”, “-dığında”, “-dığı zaman” anlamlarını katarlar. Cümlenin başında ya da ortasında yer alabilirler. “When” genellikle kendisinden sonra “past tense” ile, “while” ise genellikle “past continuous” tense ile kullanılır.

Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı 1 – when while kuralı

While I was looking out from the window, a car crashed into mine.
-(Ben pencereden bakarken bir otomobil benimkine çarptı.)

I was reading a newspaper when you saw me.
-(Sen beni gördüğünde ben gazete okuyordum.)

While I was coming here, I saw an accident.
-(Buraya gelirken bir kaza gördüm.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Future Continuous Tense Konu Anlatımı

As: “While” ile kullanımı aynıdır. “İken” anlamı verir.

Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı 2 – as kullanımı kuralı

As the boys were sitting down, the girls danced with each other.
-(Erkekler otururken kızlar birbiriyle dans etti.)

She sat calmly as I was studying.
-(Ben çalışırken o sessizce oturdu.)

Olumlu Cümle

Olumlu cümlelerde yardımcı fiil olarak “was/ were” ve ardından da “–ing” takılı fiil kullanılır.

Subject (özne) + was/ were + verb + ing + object (nesne).

She was writing an email but her computer broke down.
-(Bir mail yazıyordu; ancak bilgisayarı bozuldu.)

They were waiting for us at the bus stop.
-(Bizi otobüs durağında bekliyorlardı.)

Olumsuz Cümle

“was/ were” “not” sözcüğünü alarak cümleyi olumsuzlaştırır.

Subject (özne) + wasn’t/ weren’t + verb + ing + object (nesne).

Bunu da Okuyabilirsin...  Present Continuous (Şimdiki Zaman) Tense Konu Anlatımı

She wasn’t writing an email.
-(Bir mail yazmıyordu.)

They weren’t waiting for us at the bus stop.
-(Bizi otobüs durağında beklemiyorlardı.)

Soru Cümlesi

Yardımcı fiil olan “was/ were” cümlenin başına geçerek cümleyi soru cümlesi haline getirir.

Was/ Were + subject (özne) + verb + ing + object (nesne)?

Was she writing an email?
(Bir mail mi yazıyordu?) -Yes, she was writing an email. (Uzun olumlu cevap)/
Yes, she was. (Kısa olumlu cevap)

Were they waiting for us at the bus stop?
(Bizi otobüs durağında bekliyor muydular?)- No, they weren’t waiting for us at the bus stop. (Uzun olumsuz cevap)/ No, they weren’t. (Kısa olumsuz cevap)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak