Kolay İngilizce

Future (Gelecek Zaman) Tense Konu Anlatımı

“will” Future

Konuşma anında alınan geleceğe dair kararlar için “will” kullanılır.​

Jane: This toast is really delicious!
(Bu tost çok lezzetli!)
Jack: I’ll buy one.
(Ben bir tane alacağım.)


Söz verildiğinde kullanılır.

I promise that I’ll buy a bicycle if you become successful.
(Eğer başarılı olursan, söz veriyorum bir bisiklet alacağım.)

Rica ve isteklerde kullanılır.

Will you open the window please?
( Pencereyi açar mısınız lütfen?)


“I think” ve “I don’t think” kalıplarıyla kullanılır.

Edward: Antalya is very beautiful.
(Antalya çok güzel.)
Charlotte: I think, I’ll buy a house there.
(Sanırım orada bir ev alacağım.)


Bir başkası için yapılan gönüllü eylemlerde kullanılır.

Eylül: Oh, I have a headache!
(Başım ağrıyor.)
Ekin: I’ll bring a painkiller for you.
(Sana bir ağrı kesici getireyim.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi) Anlatımı


NOT: “will” kısaca “I’ll/ we’ll/ she’ll/ they’ll…” şeklinde yazılabilir.

Olumlu cümle

“will” kendisinden sonra daima yalın halli bir fiille kullanılır.

Subject (özne) + will + verb1 + object (nesne)

I think, my father will give me his car next year.
-(Sanırım babam seneye arabasını bana verecek.)

She’ll be here in a few minutes.
-(Birkaç dakikaya kadar burada olur.)

Olumsuz cümle

Olumsuz cümlelerde “will”, “will not” ya da kısaca “won’t” haliyle kullanılır.

Subject (özne) + won’t + verb1+ object (nesne)

I think, they won’t love each other again.
-(Bence birbirlerini tekrar sevmeyecekler.)

He won’t take us to the park.
-(Bizi parka götürmeyecek.)

Soru cümlesi

Soru cümlelerinde “will” başa gelir. Eylem yine yalın haliyle kullanılır.
Will + subject (özne) + verb (fiil) + object (nesne) ?

Will you eat ice cream?
(Dondurma yiyecek misin?)—->Yes, I will eat an ice cream. (uzun olumlu cevap)/
Yes, I will. (kısa olumlu cevap)

Will she call you again?
(Seni yine arayacak mı?)—->No, she won’t call me again. (uzun olumsuz cevap)/
No, she won’t. (kısa olumsuz cevap)

Bunu da Okuyabilirsin...  Passive Voice-Etken Edilgen Konu Anlatımı

“be going to” :

Önceden planlanan ve olmasına kesin gözüyle bakılan eylemler, niyetler için kullanılır.

She is going to work for Microsoft next year.
(Gelecek yıl Microsoft şirketinde çalışacak.)


Varolan kanıtlara bakılarak tahmin yapıldığında kullanılır.

They speak persuasively. They are going to be good lawyers.
(İkna edici konuşuyorlar. İyi birer avukat olacaklar.)

Olumlu cümle

“be going to” kendisinden önceki özneye göre çekimlenir ve “be”, “am/ is/ are” halini alır. “be going to” kendisinden sonra fiili yalın halini alır.
Subject (özne) + am/ is/ are going to + verb1 + object (nesne)

We are going to move to İstanbul.
-(İstanbul’a taşınacağız.)

Bill is going to study Maths.
-(Bill Matematik okuyacak.)

Olumsuz cümle

Olumsuz cümle yapılarında, “be going to” yapısına “not” eklenir ve “am not/ isn’t/aren’t going to” halini alır.
Subject (özne) + am not/ isn’t/ aren’t going to + verb1+ object (nesne)

We aren’t going to move to Tokyo.
-(Tokyo’ya taşınmayacağız.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Future Continuous Tense Konu Anlatımı

Bill isn’t going to study Literature.
-(Bill Edebiyat okumayacak.)

Soru cümlesi

Soru cümlesinde “be” cümlenin başına geçer.
Am/ Is/ Are + subject (özne) + going to + verb1 + object (nesne) ?

Are you going to move to İstanbul?—->Yes, we are going to move to İstanbul. (uzun olumlu cevap)/ Yes, we are. (kısa olumlu cevap)

Is Bill going to study Literature?—-> No, he isn’t going to study Literature. (uzun olumsuz cevap)/ No, he isn’t. ( kısa olumsuz cevap)

“will” ve “be going to” ile kullanılan bazı zaman belirteçleri

tomorrow: yarın soon: çok geçmeden
tomorrow morning: yarın sabah in a few minutes: bir iki dakikaya kadar next…: gelecek this week: bu hafta next year: gelecek yıl later: daha sonra
ten minutes later: on dakika sonra three hours later: üç saat sonra
seven months later: yedi ay sonra a few days later: birkaç gün sonra

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak