Bu Yazıda Neler Var?

İçinde bulunduğumuz anda (konuşma anında) gerçekleşmekte olan eylemlerden bahsederken “present continuous tense” (şimdiki zaman) kullanırız.

My sister is in the kitchen. She is making a cake for me now.
(Kız kardeşim mutfakta. Benim için şu an bir pasta yapıyor.)


O anda yapılmıyor olsa bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken “present continuous” kullanırız.

I am reading a new science fiction novel these days. It’s very exciting.
(Bu günlerde yeni bir bilim kurgu romanı okuyorum. Oldukça heyecanlı.)


“always”, “constantly”, “forever” gibi kelimelerle birlikte yakınma amacıyla present continuous tense kullanabiliriz.

My teacher is constantly humiliating me by calling me “little girl” !
(Öğretmenim beni “küçük kız” diye çağırarak sürekli aşağılıyor!)

Şimdiki zamanda kullanılan bazı zaman belirteçleri:
Now ————————————şimdi
At the moment şimdi,———–şu an
At present —————————-şu aralar, şu an
For the time ————————-being şimdilik
Currently——————————şu anda

Olumlu Cümle

Olumlu cümle: Olumlu cümlelerde yardımcı fiil olarak “am/is/are” nin yanı sıra asıl fiil de “–ing” takısıyla birlikte kullanılır.

Subject (özne) + am/ is/ are + verb + ing + object (nesne)

My friend is watching a movie now.
-(Arkadaşım şimdi bir film izliyor.)

I am eating ice cream.
-(Bir dondurma yiyiyorum.)

The children are looking for the ball.
-(Çocuklar topu arıyor.)

Olumsuz Cümle

Olumsuz cümle: Yardımcı fiil olan “am/ is/ are” yanlarına “not” alarak (am not/ isn’t/ aren’t) cümleyi olumsuzlaştırır.


Subject (özne) + am not/ isn’t/ aren’t + verb + ing + object (nesne)

My friend isn’t watching a movie now.

-(Arkadaşım şimdi bir film izlemiyor.)

I am not eating ice cream.

-(Dondurma yemiyorum.)

The children aren’t looking for the ball.

-(Çocuklar topu aramıyor.)

Soru Cümlesi

Soru cümlesi: Yardımcı fiil olan “am/ is/ are” cümlenin başına geçerek cümleyi soru cümlesi haline getirir.

Am/ Is/ Are + subject (özne) + verb + ing + object (nesne)?

Is your friend watching a movie now?
-(Arkadaşın şimdi bir film izliyor mu?)

-Yes, my friend is watching a movie now. (uzun olumlu cevap)/ Yes, she is. (kısa olumlu cevap)

Are the children looking for the ball?
(Çocuklar topu arıyor mu?)

-No, the children aren’t looking for the ball. (uzun olumsuz cevap)/ No, they aren’t. (kısa olumsuz cevap)

“-ing” ekinin kullanılmadığı fiiller

Şimdiki zamanda fiillerin sonuna getirilen “–ing” bazı durumlarda kullanılmaz. İnsanın elinde olmayarak gerçekleşen eylemler sonlarına “–ing” takısı almaz. Bu sebeple bu eylemler ancak “present tense” (geniş zaman) ile kullanılır. Bu fiiller genellikle duygu, düşünce, duyu ve mantık hislerini ifade etmede kullanılan fiillerdir.


“-ing” almayan mantık ve düşünce belirten fiiller: know, realize, understand, recognize believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean…


Yanlış-I am remembering her.

Doğru– I remember her. (Onu hatırlıyorum.)


“-ing” almayan duygu belirten fiiller: love, like, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, care, astonish, surprise, amaze…


Yanlış– I am loving you.

Doğru- I love you. (Seni seviyorum.)


“-ing” almayan duyu belirten fiiller: taste, smell, hear, feel, see…


Yanlış– She is seeing you now.

Doğru– She sees you now. (O şimdi seni görüyor.)


NOT: Bazı filler “–ing” ile kullanılınca farklı geniş zaman ile kullanılınca farklı anlam kazanır. Bu filler genellikle soyut anlam ifade ediyorsa geniş zamanla, somut bir eylem ifade ediyorsa şimdiki zamanla (-ing ile) kullanılır.


Smell: 1) She is smelling the rose. (gülü koklamak somut bir eylemdir; bu yüzden burada şimdiki zaman kullanıldı.)
2) The soup smells really good. (çorbanın güzel kokması soyuttur; bu yüzden burada geniş zaman kullanılmıştır.)


Think: 1) I am thinking of my career. (“Kariyerimi düşünüyorum” cümlesinde kişi somut olarak düşünme eylemini gerçekleştirdiği için “think” fiili şimdiki zaman kuralına göre kullanılmıştır.)
2) I think, criminals should be educated. (“Bence suçlular eğitilmeli” cümlesinde soyut bir fikir belirtildiği için “think” fiili geniş zaman ile kullanılmıştır.)

“-ing” ekinin yazılışı: “-ing” takısı, eklendiği eyleme göre belirli kurallarla yazılır.
1- Eylemin sonunda bir sesli ve bir sessiz harf varsa, sessiz harf çift yazılıp “–ing” gelir.
Plan— planning
2- Eylemin sonunda “w, x, y” harflerinden biri varsa, sessiz harf çift yazılmaz.
Play— playing
3- Eylemin sonunda bir sessiz harf ve “–e” varsa, “-e” düşürülüp “–ing” getirilir.
Save— saving

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorumlar

Yorumlar