Genel Kültür

Ormancılık Nedir? Ormancılığın Amacı ve Ormancılık Meslekleri

Orman, sanıldığı gibi sadece irili ufaklı çeşitli ağaçlardan oluşan doğal yapı değildir. Değişik yükseklik ve büyüklükteki ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, değişik türdeki hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmaları da içeren bir kara ekosistemidir. Toprak, toprakta yetişen bitkiler ve çeşitli canlıların bir arada bulunduğu genel olarak doğal oluşumlu bir ekosistem… Ormancılık ise orman ve orman ürünlerinin yönetimi, yeni ağaç dikimi ve bakımı gibi faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapının sağlanması da bir bilim dalı ve yönetim sanatı olan ormancılık kapsamındadır.

Ormancılığın Amacı Nedir?

Temel amaç, ormanların ve ormanla ilgili doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğidir. Bunu sağlayacak sistemler oluşturularak geliştirilmelidir. Ormancılığın, ormanların korunması ve geliştirilmesi yanında, orman ve orman ürünlerinin aynı zamanda ekonomik değer olmasıdır. Temel yaşamsal ihtiyaçlar bağlamında da ormanlar önemlidir. Tezatmış gibi görünen bu durum ancak sağlıklı ormancılık çalışmaları ve ekosistemin korunması ilkesine uygun olduğunda amacına ulaşmaktadır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Geleceğin Meslekleri, Hangi Meslek Neden Seçilmeli?

Ormancılığın Amacı Nedir?

Ormancılık, yeni ormanlar oluşturma, tesis etme, mevcut ormanların bakımı ve toplum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi bilim ve yönetim sanatı olan silvikültür bilimiyle içi içedir.

Ormancılık Meslekleri

Modern ormancılık günümüzde bir çok alanla etkileşim içindedir. Ahşap sanayi için odun hammaddesi üretimi, kimya, gıda ve ilaç sanayi için sığla yağı, defne yaprağı, ıhlamur, keçiboynuzu, mantar vb. tali ürünler üretimi, yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolü ve atmosferik karbondioksitin depolanması gibi alanlar sayılabilir.

Ormancılık ve ilgili meslekler günümüzde önemini korumaktadır. Ormancılık ile ilgili meslekler şu şekildedir:
Kerestecilik, odunculuk ilk akla gelenlerdir. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Botanik Bilimci, Ormancılık memuru, herbalist ve hatta avcılık da ormancılıkla ilgili mesleklerdendir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kişiden Kişiye Araç Kiralama Nedir?

Bilgitor

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak