Gagne, öğrenme kuramlarından bilgiyi işleme modeline dayalı olarak etkili bir öğretim kuramı önermiştir. Tüm disiplinlerin öğretim tasarımında kullanılmış,genel kabul görmüş bir modeldir. Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir.
Gagne’nin öğretim modeli aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:
1. Birbirinden farklı öğrenme türleri vardır.
2. Öğrenme, birbirine dayalı aşamalı ve birikimli bir süreçtir, bir örüntü içinde gerçekleşir.
3. Farklı öğrenme ürünleri, farklı öğretme-öğrenme stratejilerinin bir arada kullanılmasını gerektir.
4. Öğrenci kendi deneyimleri yoluyla yaparak, yaşayarak öğrenir.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar