Eserin Yazarı: Sheakespeare

Eserin Türü: Roman

Eserde soylu Baldud’un oğlu, Kral Lear ve üç kızından söz edilir. Kızları Gonorilla, Regan ve Cordeilla’dır. Kızların en küçüğü olan Cordeilla, hem karakter hem de ruh sağlığı açısından ablalarından üstündür. Lear yaşlanınca ülkesini üç kızı arasında paylaştırmak ister, ama önce kızlarının onu ne kadar sevdiğini anlamak için onlara sorar.

Büyük kızlar, sevgilerinin büyüklüğünü abartarak, sözlerle süsleyerek gösterirken küçük kız Cordeila, gerçek sevgisini Lear’in istediği gibi dile getiremez ve mirastan da pay alamaz. Lear, büyük kızlarının birini Cornewal Dükü Henninus’la, öbürünü de Albania Dükü Maglanus’la evlendirir ölümünden sonra da topraklarının ikiye bölünerek bu iki dükalık arasında paylaştırılmasını vasiyet eder. Cordeilla’ya ise pay düşmez. Bu olaydan sonra Galya Prensi Aganippus Cordeilla ile evlenmek ister. Kral Lear de onu çeyizsiz bir şekilde bu prense verir. Kral yaşlanınca her iki dük, onun ölümünü beklemeden toprakları paylaşırlar ve Kral’a da aylık bağlarlar.Kral Lear Eserinin Özeti - Sheakespeare 1 – Kral Lear

Karılarının birbiriyle yarışmasından dolayı da bu aylık giderek azalır. Sonunda Kral Lear Galya’ya sığınmak zorunda kalır. Kral, orada Cordeilla ve kocası Galya Prensi tarafından çok sıcak bir şekilde karşılanır.

Aganippus, büyük kızlarının Lear’e çok kötü davrandıklarını öğrenince ordusuyla Britanya’yı istila eder. Asi Dükler bu savaşta öldürülür ve Lear tahtına kavuşur. Lear kendinden sonra tahta kızı Cordeilla’nın geçeceğini resmen duyurur. Lear, iki yıl daha Britanya’yı yönetir ve huzur içinde ölür. O ölünce tahta geçen Cordeilla, ülkeyi beş yıl yönetir.

Bu arada kocası Galya Prensi ölür. Cordeilla’nın hükümranlığının beşinci yılı tamamlanırken Gonorilla ile Regan’ın kuzenleri, Briatanya tahtında bir kadın istemedikleri için ona karşı savaş açarlar. Savaş sonunda Cordeilla’yı hapsederler. Cordeilla buna dayanamayarak hapishanede kendini öldürür.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorumlar

Yorumlar