The title of the page
Coğrafya

Kuşadası Nerededir? Tarihi İle İlgili Kısaca Bilgiler

Ege Bölgesi’nde Aydın iline bağlı bir ilçenin merkezidir. Küçük Menderes Irmağı’nın Ege Denizi’ne ulaştığı kesi­min yakınında aynı adlı bir körfezin (Kuşadası Körfezi) kıyısında kurulmuş­tur.Kuşadası Nerededir? Tarihi İle İlgili Kısaca Bilgiler 1 – kuşadası

Kuşadası’nın kurulduğu yerde Eskiçağ’da Neopolis, Marathesium, Ania, Anaea adlarıyla tarihi kayıtlara geçmiş bulunan kentler yer alıyordu. Fakat bu İlkçağ kentinden günümüze hiçbir kalıntı kalmamıştır. Kuşadası’nda ayakta duran tarihi yapıtlar ya Ortaçağ’a ya da daha sonraki dönemlere aittir. Kuşadası Ka­lesi de bir Ortaçağ yapıtıdır.

Kentin Türkçe adı da bu kalenin yerleştiği ve kı­yıya çok yakın olan küçük bir adadan ile­ri gelir (bu küçük adaya Güvercin Adası ya da Kuş Adası adı verilir). Batı dille­rinde Kuşadası’na Skalanova denilirdi. “Yeni İskele” anlamına gelen bu ad, Efes Limanı’nın Küçük Menderes’in taşı­dığı alüvyonlarla kıyıdan içeride kalıp li­man özelliğini kaybetmesi üzerine bu fonksiyonunun buraya geçmesi nedeniyle verilmişti. Bu iskele yeri elden ele geçtik­ten sonra, Roma imparatorluğunun 395 tarihinde ikiye bölünmesiyle Bizans’a bağlı kaldı. Fakat zaman zaman Bizanslılar’la Selçuklular ve Aydınoğulları Beyliği arasında önemli çekişmelere sahne ol­du. 1413-1414 yıllarında da yani Çelebi Sultan Mehmet döneminde Osmanlı top­raklarına katıldı.

İlginizi Çekebilir.  Avrupa Kıtası'nın Coğrafi Özellikleri

Asıl gelişmesi ve uluslararası nitelik­te bir turizm merkezi durumuna gelmesi cumhuriyet döneminde oldu, özellikle Efes’i ve Meryemana Evi’ni görmeye de­niz yoluyla gelen turistlerin ilk uğrak yeri oldu. Nüfusu 1927’de 5.294 iken, bu sa­yı 1975’te 10.000’i (10.269), 1985’te 20.000’i (21.227), 1990’da da 30.000’i aş­tı (31.911).

1954 yılına kadar İzmir iline bağlı bir ilçe merkezi iken bu tarihten sonra Ay­dın iline bağlandı. Son yıllarda Türkiye’­nin en iyi “marina” larından birine ka­vuştu.

Test ve Deneme Çözme Uygulamamız Google Play'de Kuşadası Nerededir? Tarihi İle İlgili Kısaca Bilgiler 2 – google play indir e1608493225897

Sitemizin Uygulaması Google Play'de Kuşadası Nerededir? Tarihi İle İlgili Kısaca Bilgiler 2 – google play indir e1608493225897

Yorumlar

Yorumlar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu