Kitap Özetleri

Devlet Ana Romanının Özeti – Kemal Tahir

Eserin Yazarı; Kemal Tahir

Eserin Türü: Roman

Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiretlik za­manına ait bir konuyu işleyen bu roman Kemal Tahir’in hem felsefi düşüncesi hem de sanatı bakımından, manevi dünyasını teşkil eden unsurla­rı en kesin ve özlü bir şekilde dile getirdiği bir kavşak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazar bu romanında, dünya görüşünün ve sanatı­nın belkemiğini teşkil eden konuyu doğrudan an­latmıştır. Kurulmak üzere olan Osmanlı İmpara­torluğu’nun ekonomik – sosyal yapısı ve bu yapı üzerinde teşekkül eden insan ilişkilerine değin­miştir. Osmanlı’nın düzenini Batı’nın derebeylik (Feodalite) düzeninden daha hoşgörülü ve insani bir düzen olarak açıklamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiretliğindeki yaşam tarzı, âdetleri, gelenek ve görenekleri ko­nu edilerek devlet olma mertebesine nasıl yükseldiği destansı bir ifade tarzı ile okuyucuya veril­miştir.Devlet Ana Romanının Özeti - Kemal Tahir 1 – devlet ana kitabı

Bunu da Okuyabilirsin...  Genç Werther’in Acıları Romanı Özeti

Eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiret­lik devrine inilerek Söğüt’teki yaşam tarzına dik­kat çekilmiştir. Bu mekan içerisine Osmanlı İmparatorlugu’nun yükselmesini sağlayan tarihi şahsiyetler dahil edilmiştir. Bu şahsiyetler içinde Osmanlı aşiretinin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğ­lu Osman Bey ve onun oğlu Orhan Bey anlatıl­maktadır.

Yani romanda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yılları anlatılmıştır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak