Eserin Yazarı: Tarık Buğra

Eserin Türü: Roman

Birinci Dünya Savaşı’yla Osmanlı devleti eski gücünü, heybetini kaybetmeye başlamış, isvanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür. Kitapta, bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den çı­kılarak kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anla­tılmaktadır. Olaylar Akşehir’in bir kasabasında başlar ve gelişir. Dünya savaşı resmen sona ermiş olmakla birlikte bu savaşın Osmanlı Devleti üze­rinde yarattığı etki tüm gücüyle devam etmekte­dir.

Savaş sonrası birçok asker memleketine geri döner. Bunlardan biri de Salih adlı Akşehirli bir askerdir. Döndüğünde kaybettiği kolun acısıyla beraber, ülkenin durumunu daha da acı bir şekil­de anlayan Salih, gittiğinden beri çok şeyin de­ğiştiğini görür. Önceleri dost olarak yaşayan Rumlar ve kendi halkı şimdi birbirinden soğu­muştur. Salih’in samimi arkadaşı Niko, bir Rum’ dur ve gelişmelerden o da etkilenmiştir.Küçük Ağa Romanının Özeti - Tarık Buğra 1 – küçük ağa romanı

İlginizi Çekebilir.  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Eserinin Özeti - Peyami Safa

Yunan ve İngiliz ordularının işgal haberleri gelmekte ve iki halkın birbirine olan düşmanlığı artmaktadır. Salih ise yüzyıllardır Osmanlı himayesinde rahat­ça yaşayan Rumların bu davranışını bir ihanet olarak görmekte, ama arkadaşı Niko’dan da kopamamaktadır. Kasabalı da Salih’in Niko ve çev­resiyle dolaşmasından rahatsız olmuştur ve onu dışlamıştır.

Bu sırada İstanbullu Hoca adında bir hoca gelir. Hoca halkın sevgisini ve saygısını ka­zanmış bir adamdır. Padişaha bağlılığı halka tel­kin eder. Anadolu’da oluşan bir güç olarak Kuva- yı Milliye birlikleri de oluşmuştur. Hoca ve Kuva- yı Milliye farklı taraftadırlar.

Kuva-yı Milliye ta­rafından uyarılan Hoca zamanla Kuva-yı Milli- ye’nin tepkisini çeker ve kasabadan kaçmak zo­runda kalır. Salih. Kuva-yı Milliye’ye katılmıştır ve hocayı bulup Kuva-yı Milliye safında mücadele etmeye ikna edilir. Böylece hoca da Kuva-yı Milli­ye saflarında görev yapar.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Sefiller Romanı Özeti - Victor Hugo

Yorumlar

Yorumlar