Genel Kültür

Bankacılıkta Kredi Kullanmanız İçin Bilmeniz Gereken Terimler

Bankacılık sistemlerinde karşımıza çıkan adını sık duyduğumuz ancak anlamını pek bilemediğimiz, banka işlemlerinde kullanılan krediler ile ilgili terimleri sizin için açıklıyoruz

LİMİT ORANI

Banka müşterilerine kullandırılabilecek müşterilerin gelir durumlarına göre karar verilen ve kendisine tahsis edilen paradır.

MARJ İŞLEMİ

Bir bankadan alınacak olan kredinin bankanın bu krediyi müşteriden tahsil etme durumunu öğrenebilmek için kredi riskinin hesaplanması ve eldeki teminatların hesaplanarak tahsil etme durumu olumlu olma durumuna marj denir.

Örnek vermek istersek; bloke teminatlı verilmiş olan bir kredide mevduat karşılığı verilmiş olan bir nakit kredinin alınacak faizlerin baştan belli olduğu için marj minimum seviyede tutulmak ister. Gayrimenkul ipoteklerinde marj oranı oldukça fazladır.

RİSK FAKTÖRÜ

Ödenecek olan kredinin ödenememe ihtimaline karşı hesaplamaların yapıldığı zarar etme ve kar elde etme olasılığının hesaplanma işlemidir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Ergenlik Dönemi Nedir? Psikolojik ve Zihinsel Değişiklikler

Bankacılık sektöründe risk faktörü; bankalarda yapılmış olan işlemlerde gelecek olan paralar ile gelecek nakit paraların bugünkü değeri arasındaki farka risk faktörü denir. Bu durumda ise bankalar açısından risk beklenen değerin beklenen getiri oranından düşük olması gerekmektedir.

Kredi verme açısından ise; verilmiş olan limit dahilinde kredi miktarı olarak bilinir.

En önemli risk faktörleri ise;

1-kredi riski

2- piyasa riski

3- faiz riski

4- ülke ve transfer riski

5- likidite riski

6- faaliyet riski

7- mevzuat riski

8- itibar riski olarak bilinmektedir.

RİSK ANALİZİ FAKTÖRÜ

Önemli kararlarda alınmakta olan risk yapısı hakkında içeriğinin anlaşılmasını amaçlayan yöntemlerin tamamına denilmektedir. Bankaların önemle üstünde durduğu konuda taşınamayacak olan risklere girmemek için; temel hedef olmakla birlikte tamamıyla risk faktöründen kaçınabilmek için mali pazarların getirmiş olduğu olanaklardan yararlanmamasına imkân yoktur.

TEMİNAT

Alınmış olan riskte paranın geri dönüşümü için temin edebilmek için alınmış olan garantidir.

Teminatın olması bir kredide en önemli koşuldur. Kredilerde en temel olan teminat; bankalar tarafından hazırlanmış olan genel kredi sözleşmesinde üzerine alınmış olan borçlu imzasıdır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Birleşmiş Milletler Nedir? Yapısı, Önemi ve Bağlı Kuruluşlar

Kredi işlemlerinde ise alınan hiçbir kredi genel kredi sözleşmesi kullanımı olmadan kullanımı sağlamaz.

GAJ İŞLEMİ

Bankalarda alınmış olan teminat ile kullanılmış olan kredi miktarında arasında olan farka denge olarak tanımlanır.

Bankalarda alınan teminat tutarında en az olarak kullanılmış olan kredi tutarında eşit olması durumu genel bir tutumdur. Burada bilinmesi gereken ise kredi riskinde alınan teminattan fazla olma durumunda ise riskte teminat açığı olmuştur. Bu işleme ise gaj aşımı adı verilir.

DEPASMAN

Bankalarda yetkinin aşımı olarak ifade edilir. Limit aşımı, sözleşme ve marj aşımı depasmana örnek verilmektedir.

BORÇLU CARİ HESAP YANİ ROTATİK KREDİLER

Bankaların cari hesap hükümlerine göre açılır. Ticari ve endüstriyel girişimleri olan işletmelerin çektiği bir kredi türüdür. Cari miktar kredisi ne paraya ne kadar süreye ihtiyaç olması durumunda tahmin dahi edilemeyen durumlarda uygun bir kredi türüdür.

3-6-9-12. ayların sonlarında faiz ve eklentisinin tahsilatı yapılmaktadır.

SPOT KREDİLER

Bir defa olarak saptanmış olan ve vadesi sonunda tasfiye olan bir limit dahilinde çalışılmış olan başlangıçta riske edilmiş olan paranın ve dönem sonunda ödenecek faiz miktarının belli olan bir kredi türüdür.

Bunu da Okuyabilirsin...  Düyûn-ı Umûmiye Nedir? Mali Yapıya Etkileri

Ödeme zamanında tek taraflı olarak erken ödenme talebinde bulunulamaz.

İSTİHBARAT

Bankalarda kredi ve hizmet ilişkisinde bulunulmuş olan veya bulunacak olan firmaların genel durumlarını saptamak ve yakından görüntülemek için araştırmaların tamamına istihbarat denir.

MALİ ANALİZ

Bir işletmede mali durumlarını, borçlarını, gelir gider dengesini tespit etmek için yapılan incelemelerdir. Kısacası işletmenin mali durumunda işletme parasal tablosunun fotoğrafını çekmektir.

MORALİTE

Bankaların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda firmaların ve işletmelerin durumlarını incelemek değerlendirme ve not verme işlemine moralite ismi verilir.

Çok iyi moralitesi olan şirketler; uzun zamanlar bankalar ile çalışılmış olan güvenilir firmalardır.

İyi moralitesi olan firmalar; iyi derecede olan güvenilir şirketlerdir.

Orta derece moralitesi olan şirketler; vermiş oldukları sözleri tutmakta zorlanan ve kredi ödemlerinde belli aksakları bulunan şirketlerdir.

Zayıf moralitesi olan şirketler ise; ticari yaşamda her türlü hileye başvuran, olumsuz davranışları olan piyasada itibarı olmayan firmalardır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak