Dil ve Anlatim

Anlatımın Özellikleri (Açıklık, Duruluk,Akıcılık,Yalınlık)

İyi bir kompozisyonda düşünce ve duygunun yansıtılmasında en önde gelen araç anlatımdır. Bunun için dikkat edilecek hususlar bir anlatımın olmazsa olmaz özellikleridir. Bunlar:

Açıklık

Söz ve yazının kolay anlaşılır olmasıdır. Açık cümle, düşünceyi, duyguyu herkesçe anlaşılır bir şekilde ifade eden cümledir. Cümleler, yanlış yorumlara yol açmamalı, bilgi ve düşüncelerin doğru, inandırıcı olması sözcük türlerinin yerinde ve doğru kullanılması ile açıklık sağlanır. Karşılaştırmaların doğru yapılması da anlatımda açıklığı sağlar.

Duruluk

Anlatımın gereksiz sözlerden, tamlamalardan arındırılmasıdır. Duruluğu sağlamak için duygu ve düşüncelerin özlü cümlelerle ifade edilmesi gerekir. Cümledeki kelime veya tamlamalardan birini çıkardığımızda anlamda daralma ya da bozulma olmuyorsa çıkarılan kelimeler cümle içerisinde fazlalık demektir. Eş anlamlı kelimelerin yan yana kullanılması duruluğu zedeler. Fiilimsi ve mastar ekleri alan kelimelerin art arda bir cümlede kullanılması da duruluğu bozar. Ayrıca cümlede aynı tarz bağlaçların art arda kullanılması da durulu olumsuz etkiler.

Bunu da Okuyabilirsin...  Türkçe'nin Ses Özellikleri

Akıcılık

Yazıda duraklamaya yol açacak hiçbir pürüze yer vermemektir. Aynı kipteki fiillerle kurulan ve aynı öğe sayısına sahip cümleler okuyanı rahatsız eder. Uzun ya da kısa cümlelerin bir yazı içerisinde peş peşe gelmesi de tekdüzeliğe sebep olur. Bunu önlemek için düşüncelerin somut bir şekilde ifade edilmesi, akılda kolay kalabilecek deyişlerle, ata sözü ve deyimlerle verilmesi sıcak, canlı, duygu dolu ifadelerle zenginleştirilmesi akıcı bir anlatım sağlar.

Yalınlık

Başkalarının ifade tarzına özenmeden, kimseyi taklit etmeden, içten geldiği gibi kelimeleri kullanarak yazmaktır. Anlatımda süse edebi sanatlara başvurmak yalınlığı bozar. Halkın sevdiği, bildiği, anlaşılır dilden uzaklaşmamak, sade bir dil kullanmak gerekir. Yalınlık aynı zamanda anlatımın yapmacıksız ve doğal olmasıdır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak