Genel Kültür

POMEM Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

POMEM’de ön sağlık ve fiziksel parkuru başarıyla tamamlayan adaylar son adımda mülakata giriyor. Peki, mülakatta hangi sorular soruluyor. Mülakatta sorulan bazı soruları cevaplarıyla birlikte sizler için derledik.

1- Bitcoin nedir? (Cevap: Bitcoin; 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, resmi bir kurum ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir.)

2- Osmanlı’nın kuruluş tarihi ve kurucusu. (Cevap: Osman Bey, 1299’da Bilecik Söğüt’te kurdu.)

3- Osmanlı’dan 3 padişah ismi söyleyin. (Cevap: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman)

4- Atatürk ilkeleri nelerdir? (Cevap: Laiklik, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, İnkılâpçılık, Milliyetçilik. Bu konular hakkında detaylı bilgi edinmeniz önerilir.

5- Okuduğunuz son kitabın ismi ve konusu nedir?

6- Şangay Beşlisi nedir? (Cevap: Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996 yılında oluşturdukları uluslararası bir örgüt. 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla üye sayısını altıya yükseldi.)

7- Tasavvuf nedir? (Cevap: Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan dinsel ve felsefi akım.)

8- Toplumsal statü neyi ifade eder? (Cevap: Toplumsal statü, sosyal hiyerarşide bir kişinin konumu. Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. Toplumsal statü genel olarak kazanılmış statü ve verilmiş statü olarak ikiye ayrılır.)

9- Terörist kime nedir? (Cevap: Siyâsî emellerini kabul ettirmek için teröre başvuran, sistemli şekilde korkutucu ve yıldırıcı hareketlerde bulunan kimse, tedhişçi.)

10- Tımar Sistemi nedir? (Cevap: Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir.Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdi.Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü) yetiştirirlerdi.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Antisosyal Kişilik Bozukluğu (Sosyopati) Nedir?

11- 2008 Küresel Finansal Krizi nedir? (Cevap: 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan (Great Depression) sonraki en büyük ekonomik kriz olarak değerlendirilen 2008 Ekonomik Krizi, 2007 yılında ABD’de finansal kriz olarak başladı ve daha sonra diğer ülkeleri de etkisi altına alarak benzeri olmayan bir global finansal ve ekonomik krize dönüştü. ABD’de Bankalar tarafından düşük gelirli ve kredi notu düşük gruplara risk faktörünü göz ardı ederek çok büyük tutarlara ulaşan “Subprime Konut Kredisi ” verilmesi bu krizi tetikleyen en önemli olgu olarak görülüyor. )

12- Şehit nedir? Neyi ifade eder? (Cevap: Şehit kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse. Şehit olma eylemine “şehâdet” adı verilir.)

13- Orhun Kitabesi nedir? Bilgi verin. (Cevap: Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır.)

14- Devlet nedir? (Cevap: Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.)

15- Küresel miras nedir? (Cevap: Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir.)

16- Kırmızı bülten nedir? (Cevap: ‘Kırmızı Bülten’, bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.)

17- Neden polis olmak istiyorsunuz?

18- Çanakkale Savışı ne zaman başladı ve ne zaman bitti? (Cevap: 18 Mart 1915 yılında başlamış, 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Lazer ve Lazer Işını nedir? Nasıl Oluşur?

19- Nene Hatun kimdir? (Cevap: Nene Hatun, 93 Harbi sırasında Erzurum’da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş Türk kadın kahraman.)

20- Nevruz nedir? (Cevap: Orta Asya’dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.)

21- Magna Carta nedir? (Cevap: Magna Carta veya Magna Carta Libertatum, 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve derebeylere bazı haklar tanımıştır.)

22- İlk Türkçe gazete. (Cevap: Türkçe ilk gazete 1828’de Kahire’de yayınlanmaya başlayan Vekdyi-i Misriye’dir. Bugünkü Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete ise 1831’de yayimlanan Takvim-i Vekayi’dir.)

23- Agit nedir? (Cevap: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı” (AGİK) adı altında 1970’li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş teşkilattır.)

24- Emperyalizm nedir? (Cevap: Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından “yararlanma” hakkına sahiptir.)

25- E-devlet nedir? (Cevap: E-devlet, vatandaşlar ve bir ülke veya bölgedeki diğer insanlara kamu hizmeti sağlamak için bilgisayarlar ve Internet gibi teknolojik iletişim araçlarının kullanılmasıdır. E-devlet, vatandaşa hükümete daha doğrudan ve rahat erişim ve devlete doğrudan vatandaşlara hizmet sunumu için yeni fırsatlar sunmaktadır.)

26- Rönesans hakkında bilgi verin. (Cevap: Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.)

Bunu da Okuyabilirsin...  Gardiyan Nedir, Nasıl Olunur?

27- Reform hakkında bilgi verin. (Cevap: Reform, 16. yüzyılda başlatılarak tüm Avrupa’yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır.)

28- Basmacı Hareketi nedir? (Cevap: Basmacı Ayaklanması, Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 1917’de başlayan ve aralıklı olarak 1931’e değin süren ayaklanma hareketi. Ruslar Basmak ve Baskın kelimesinden yola çıkarak ayaklanmaları Basmacı Ayaklanması olarak nitelendirdiler.)

29- Fransız İhtilali nedir? (Cevap: Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli, Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sosyal bir akımı başlatan en büyük etkendir.)

30- Milenyum çağı nedir? (Cevap: Milenyum, “1000 senelik zaman dilimi” anlamına gelen bir isimdir. 2019 senesinde olduğumuz için M.S. tarihimiz boyunca 1000 senesi ve 2000 senesi olmak üzere iki milenyum gördüğümüzü söyleyebiliriz.)

31- Türkiye’de kaç bölge var? (Cevap: Türkiye’de 7 bölge var: Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

32- Türkiye’nin en kalabalık illeri. (Cevap: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana.)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak