Empresyonizm (İzlenimcilik),  resimle başlayıp diğer sanat dallarını da etkileyen bir sanat akımıdır. Empresyonizm adını ünlü Fransız ressam Claude Monet’nin izlenim: Gün Doğumu adlı tablosundan almıştır. Fransa’da ortaya çıkıp, tüm dünyada başta ressamlar olmak üzere sanatçıları etkisi altına almıştır. Sanatın, doğadaki olguların sanatçıda oluşturduğu izlenim olduğunu savlar. Buna göre dış dünyanın bileşenleri, sanatçının eserinde onun iç dünyasının izlerini taşır. İzlenimci sanatçılar, doğayı nesnel bir gerçek olarak değil kendilerinde yarattığı izlenimleri anlatırlar. Resimde de edebiyatta da hedefledikleri aynen budur.

Empresyonizm resimde, Monet için ışığın ve gölgenin ressamı nitelemesini tanımlayıcı bir olgudur. Nesnelere etki eden ışık ve renk kaynaklı görsel izlenimlerin yansıtılması hedeflenir. Çizimi yapılan objelere, zamana ve mekana bağlı olarak etki eden ışığın sanatçıda uyandırdığı izlenimler önemlidir.  Claude Monet ve Camille Pissarro, resimdeki izlenimciliğin en önemli temsilcileridir.

İlginizi Çekebilir.  KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

İzlenimci akımın savunucusu sanatçılar için gerçeğin doğrudan anlatımı değil, sanatçının gördüklerinin onda oluşturduğu duygu ve düşünceler esastır.  Empresyonistler, nesnellik ve gerçekçilik yerine sanatçının kişisel yorumunu ilk planda tutarlar.

Yaklaşımlar, izlenimler, algı ve yorumlar her sanatçıda farklılıklar göstermektedir. Bu öznellikten kaynaklanan ve her sanatçıda oluşan farklı izlenimler, sanatçının eserinde de kendini gösterecektir. Anlatım ve biçem ile şairin imgelem gücünün sanatındaki yansıması, onun kişiliğinin izlerini taşımaktadır.

Empresyonist sanatçılar eserlerinde genel olarak düşsel  ve soyut betimlemelere yer verirler. Dış dünyanın etkilerinden çok hayal dünyasının etkilerine yönelirler. Onlara göre dış dünyadaki varlık ve nesneler, hiçbir zaman göründükleri gibi değildir. Dünyayı, sanatçının hayal gücünde canlandırdığı şekliyle kabul ederler.  Bu nedenden dolayı da gerçeği göründüğü gibi ele almayıp duygusal yönlendirmelerin eşliğinde eserlerine işlemişlerdir. Türk edebiyatındaki en önemli Empresyonist yazar, Ahmet Haşim’dir.


İlginizi Çekebilir.  İlk Cep Telefonu Ne Zaman Yapıldı?

Empresyonizmin belli başlı temsilcileri

Claude Monet (1840-1926), İzlenimcilik Grubunun kurucusu ve tarihi üyesi

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Empresyonist Grubun kurucusu ve tarihi üyesi
Francesco Filippini (1841-1870), öncülük, İtalyan İzlenimcilerinin kurucusu
Édouard Manet (1853-1895), Gerçekçilikten Empresyonizme geçişte büyük rol oynadı
Paul Cézanne (1839-1906), Empresyonist Grubun kurucusu ve tarihi üyesi
Edgar Degas (1834-1917), İzlenimciler Grubunun kurucusu ve tarihi üyesi

Bkz: Claude Monet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar