Kubaşık öğrenmede amaçlar her öğrenci için önemlidir. Öğrenciler oluşturulan kümelerde çalışırlar. Kümeyle amaçlara ulaşma beklentisi ve çabası ortak özelliklerin başında gelir. Her öğrenciden , diğerleriyle olumlu etkileşimde bulunması beklenir. Düşünceler, araç-gereçler paylaşılır. Küme üyeleri konunun bir parçasından sorumludur ve konusuyla ilgili olarak kümesine katkıda bulunur. Diğerleri, destek, yardım ve pekiştirmede kaynak olarak görülür. Kümeler başarı düzeylerine göre birbirleriyle karşılaştırılır. Bireysel karşılaştırma yapılmaz. Öğretmenin ortam düzenleyici ve gerektiğinde yardımcı, destekleyici bir rolü bulunmaktadır.

Özetle kubaşık öğrenme, öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma kümeler oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda, akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde küme başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır.

İlginizi Çekebilir.  Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Özellikle ilk ve orta eğitim düzeylerinde, öğrencilerin akademik başarıları ile duyuşsal, toplumsal (Tutum, benlik saygısı, arkadaşlık ilişkileri vb.) davranışları üzerinde araştırmalarla belirlenen olumlu etkileri vardır.

Geleneksel ve Kubaşık Öğrenme Gruplarının Karşılaştırılması

GelenekselKubaşık
1- Karşılıklı bağımlılık yoktur1- Olumlu karşılıklı bağımlılık vardır
2-Bireysel sorumluluk vardır2- Bireysel sorumluluk yoktur
3- Atanan bir lider vardır.3- Liderlik paylaşılır
4- Birey kendisinden sorumludur4- Birbirlerine karşı sorumludurlar
5- Yalnızca çalışma vurgulanır.5- Çalışma ve sorumluluk vurgulanır
6- Sosyal beceriler göz ardı edilir.6- Sosyal beceriler doğrudan öğretilir
7- öğretmen grup işlevlerini göz ardı eder7- Öğretmen gözlem yaparak yönlendirir
8- Grup süreci yoktur.8- Grup süreci vardır.
İlginizi Çekebilir.  Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım Nedir? Nasıl Uygulanır?

1- Küme Amaçları
2- Bireysel Sorumluluk
3- Olumlu Bağımlılık
4- Yüz Yüze Destekleyici Etkileşim
5- Toplumsal Beceriler
6- Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi
7- Küme Büyüklüğü
8- Karma Küme
9- Başarı İçin Eşit Fırsat Kubaşık

Öğrenme Teknikleri
1- Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri(ÖTBB).
2- Takım- Oyun- Turnuva(TOT).
3- Takım Destekli Bireyselleştirme(TDB).
4- Birleştirme.
5- Yeniden Uyarlanmış Birleştirme(YUB)..
6- Grup Araştırması.
7- Birlikte Öğrenme.


Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar