TDK sözlüğünde cankurtaran; havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse olarak tanımlanmaktadır. Deniz, havuz ve göl gibi yerlerde, boğulma tehlikesine karşı kurtarma amaçlı görev yapan kişidir. Cankurtaranlık yapabilmek için ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirerek ve cankurtaran belgesi (sertifika) sahibi olmak gereklidir.

Ülkemizde cankurtarma, cankurtaranlık eğitimleri ve esasları Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun Cankurtarma Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 28 Ocak 2006, Sayı: 26063) esaslarına göre düzenlenmektedir. Cankurtaran eğitimleri yüzme ve cankurtarma teknikleri ile beraber acil müdahale ve ilkyardım tekniklerini de içermektedir.

Cankurtaran Belgesi
Cankurtaran Belgesi

Cankurtaran Belgesi Vermeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Yönetmelikte belirtildiği üzere cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları; cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım eğitim merkezleri, üniversitelerin cankurtarma ve ilkyardım birimleri, spor kulüpleridir.

Cankurtarma Eğitim Merkezleri: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarıdır. Bu kurumlar, Cankurtaran belgesi vermektedirler.
Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescilli olan spor kulüpleridir.

İlginizi Çekebilir.  Ayaklar Dolanık filmi ne zaman?

Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını, kulüpleri, araştırma merkezleri ile enstitüleridir.


Cankurtaran Eğitim Sistemi ve Cankurtaranların Görev Sorumlulukları

Cankurtaranların görev ve sorumlulukları

Sporcu cankurtaranlar: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporculardır. Sporcu cankurtaran belgesi almak için, Federasyonun lisanslı sporcusu olmak zorunludur. Sporcu cankurtaranlar, lisanslı sporcu cankurtaran oldukları sürelerde cankurtaran olarak herhangi bir yerde çalışmazlar.

Bronz cankurtaran: Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevlidir. Havuzda güvenliği sağlayarak, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludurlar.

Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi almış olan, cankurtaran belgesine sahip görevlilerdir. Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludurlar.

İlginizi Çekebilir.  Kıskançlık nedir, Neden Zararlıdır?

Altın cankurtaran: Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevlilerdir. Federasyonun CMAS üç yıldız dalıcı belgesine sahip, kişilerdir. Altın cankurtaran belgesi olanlar; açık deniz, deniz kıyısı, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmakla sorumludurlar.

Kurslar ve Katılım Koşulları

Bronz Cankurtaran Kursu

Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Gümüş Cankurtaran Kursu

Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
 4. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Altın Cankurtaran Kursu

Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:

 1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
 4. Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,
 5. Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
 6. En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.
İlginizi Çekebilir.  LPG'li Araç Neden Çok Yakar?

Cankurtaran Bulundurması Zorunlu Olan Yerler

Mavi bayrak almış sahiller, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yönetmeliğine göre belediyelerden ruhsat almış olan spor merkezlerinin havuzları gibi tüm su alanlarında yetkili cankurtaran bulundurulma zorunluluğu vardır.

Kaynak ve yasal mevzuat

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar