Kayaçlar ve Mineraller

Kil Mineralleri

Kil, kayaçların ayrışması sonucu 0.002 mm.’den daha küçük taneli malzeme haline gelmesiyle oluşur. Kil mineralleri sulu alüminyum silikatlardan meydana gelir. Zaman zaman alüminyumun yerini demir ve magnezyum da alabilir. Kilin sarı, esmer, kırmızı gibi çeşitli renkleri bulunmaktadır. Kil mineralleri dört önemli gruba ayrılır. Bunlar; kaolinit, smektit (montmorillonit), illit ve sepiyolittir.

Kaolinit “Al4(Si4O10)(OH)8”

KaolinUSGOV

Kimyasal bileşiminin % 41’i Al2O3 (Alüminyum oksit), % 48’i SiO2 (Silisyum dioksit) ve % 11’i H2O (Su)’dur. Kristal sistemi triklinik, mohs sertlik cetveline göre sertliği 2, yoğunluğu yaklaşık 2.7 ve dilinimi mükemmeldir. Kaolinit saf olduğunda beyaz ya da kirli sarı renktedir. Asit döküldüğünde reaksiyon göstermez. Küçük pulcuklar şeklinde görünür. Bu minerale dil ile dokunulduğunda dili çeker.

Bunu da Okuyabilirsin...  Sülfat Mineralleri

Kaolinit minerali, feldispatça zengin sedimanter ve magmatik kayaçlardan meydana gelir. Asit karakterli granit, diyorit ve kuvars gibi kayaçların ayrışması kaolinite kaynak oluşturur.

Montmorillonit

Montmorillonite-Quartz-pala48d

Smektit grubu içerisinde yer alan montmorillonitin kristal sistemi monokliniktir. Mohs sertlik cetveline göre sertliği 1-2 arasındadır. Yoğunluğu ise koşullara göre değişmekle beraber yaklaşık 2-3 arasındadır. Dilinimi kaolinit gibi mükemmeldir. Yeşil, sarı, beyaz ve kahverengi renklerine rastlanır. Bu grup kil minerallerinin hepsi bünyelerine çok fazla su alır ve şişer. Montmorillonit minerali kendisinin 20 katına kadar su tutabilir.

Sepiyolit (Lületaşı)

sepiyolit

Kimyasal bileşiminde magnezyum, silisyum, oksijen ve hidrojen yer alır. Kristal sistemi ortorombik özelliktedir. Mohs sertlik cetveline göre sertliği 2–2.5 arasında ve yoğunluğu yaklaşık 2’dir. Suda çözünmeyen, asitle reaksiyona girmeyen ve esnek bir özelliğe sahip olan sepiyolit suda yüzer. Beyaz, sarı ya da kahverengi renkleri vardır. Türkiye’de Eskişehir ve Konya çevresinde dağılış gösterir. Temizlik maddesi imalatında, süs eşyası yapımında, pipo yapımında yaygın olarak kullanılır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Halojen Mineralleri

 

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak