Bölgesel devlet ile federasyon arasındaki farklar. Bölgesel devlet ve federasyon karşılaştırması…

Bölgesel devlette özerk bölgeler yasama ve yürütme yetkisine sahip olsalar da yargı yetkisine sahip değildirler. Oysa federasyonlarda federal devletler yargı yetkisine de sahiptir.

Yetki paylaşımı anayasa ile yapılmış olsa bile bölgesel devletteki yetki paylaşımı, federasyondaki yetki paylaşımı kadar güvenceli değildir. Bölgesel devlette özerk bölgelerin anayasanın değiştirilmesine katılmaları söz konusu değildir. Bölgesel devletin anayasası ulusal devletin tali kurucu iktidarı tarafından tek yanlı olarak değiştirilebilir.

Bölgesel devlette ulusal devlet ile özerk bölgeler arasında ortaya çıkabilecek yetki uyuşmazlıkları bu ülkenin anayasa mahkemeleri tarafından çözümlenir. Bu bakımdan bölgesel devlet ile federasyon arasında fark yoktur.

İlginizi Çekebilir.  Bölgesel Devlet Ve Üniter Devlet

Federasyonda federe devletler, federal devletin yönetimine bir devlet olarak katılırlar. Bölgesel devletlerde özerk bölgelerin ulusal devletin yönetimine ayrı bir varlık olarak katılmaları söz konusu değildir.

Bölgeler egemen değildir ve hukuk düzenlerinin olduğu söylenemez, anayasaları yoktur. Oysa federal devletler kendi iç işlerinde bağımsızdır. Kendine has egemenlikleri, kendi hukuk düzenleri ve anayasaları vardır.


Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar