Bölgesel devlet ve üniter devlet karşılaştırması. Arasındaki farklar…

Bölgesel devlette kendilerine özerk bölge denen bazı bölgelere yasama yetkisi de tanınmıştır. Yani özerk bölgelerin yasama meclisleri de vardır. Oysa üniter devletlerde yerel yönetim kuruluşlarına yasama yetkisi değil idari yetkiler tanınır.

Bölgesel devletlerde özerk bölgelere verilen yetkiler kanunla değil anayasa ile verilir. Oysa üniter devlette yerel yönetimlerin yetkileri kanunla verilir. Anayasayı değiştirmek kanunları değiştirmekten daha zor olduğu için, yetkinin kanunla değil anayasayla verilmiş olması özerk bölgelere daha büyük güvence sağlar.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar