Eğitim Bilimleri

Bloom’un Tam Öğrenme Modeli Nedir?

Bloom tarafından Caroll’un okulda öğrenme kuramı daha sistematik ve etkili hala getirilerek geliştirilmiş olan Tam Öğrenme Modeli, olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi zeka düzeyi ne olursa olsun herkse daha önceden belirlenen tüm yeri davranışları öğrenebilir’.

Tam öğrenmenin temel değişkenleri, öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği ve öğrenme ürünleri ilişkileri aşağıdaki gibi gösterebilir.Bloom'un Tam Öğrenme Modeli Nedir? 1 – Bloomun tam öğrenme modeli

Öğrenci Nitelikleri

Bloom’un tam öğrenme modelinin ilk öğesi öğrenci nitelikleridir.

Bilişsel Giriş Davranışları

Öğrencinin okuduğunu anlama, mantıksal düşünme gücü ve beli bir öğrenme birimdeki yeni davranışların öğrenilmesini kolaylaştıran ön koşulları içeren bilgi beceri ve yeterliklerdir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Duyusal Giriş Özelikleri

Yeni bir konuya/üniteye başlarken öğrencinin konuya karşı duyduğu ilgi, tutum ve konuya öğrenmede başarılı olma durumuna inanma derecesini , başka bir deyişle akademik özgüvenlerini kapsar.

Bu giriş davranışlarının öğretimin niteliğine uygun biçimde düzenlenmesi gerekir. Burada dikkat edilecek hususlar dört aşamada ele alınmıştır.

1. İpuçları \ İşaretler
2. Pekiştirme
3. Öğrenci Katılımı
4. Dönüt \ Düzeltme

İpuçları ve İşaretler

-öğrenme – öğretme sürecini kolaylaştırır.
-İşaret ve açıklamaların belli bir biçimi yoktur.
-Öğrenciye neler öğreneceğini duyurmak
-Kritik noktaları duyurmak
-Öğrenciyi düşünmeye sevk etmek
-Öğrenciyi cevap vermeye özendirmek

Derse Katılım

-Derse katılım örtük ya da açık şekilde olabilir.
-Örtük katılım; derse zihinsel olarak katılmak.
-Açık katılım; derse zihinsel ve eylemsel olarak katılmaktır. Açık katılım daha çok tercih edilir.
-Öğretmen derse katılımı artırmak için fıkra hikaye ve anı gibi dikkat çekici şeyler anlatmalıdır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kpss Başarısı İçin Hızlı Okumanın Önemi

Pekiştirme

-Doğru davranışlar pekiştirilmelidir.
-Öğrencinin öğrenme isteğini ve öğrenme düzeyini artırmak için belirlenen davranışın tekrar edilme sıklığını artırma işlemidir.

Dönüt

-Dönüt öğrenmenin her aşamasında öğrencilere öğrenmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında verilen mesajların tümüdür.
-Bilgi vermeye yönelik dönüt (davranışı düzeltmek)
-Güdülemeye yönelik dönüt (çalışmayı artırmak)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak