Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir yoldur. Etkinliklerin merkezinde öğretmen vardır.

Sunuş yoluyla öğretimin 4 temel özelliği şunlardır:

 • Öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir etkileşim
 • Bol örnek verilmesi, grafik, şema, resim gibi görsel uyarıcıların kullanılması
 • Genelden özele doğru (tümdengelim) bir sıra izlenmesi
 • Öğretimin adım adım ilerlemesi

Ön bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmaya örgütleme (anlamlandırma) denir.

Örgütleyiciler 3’e ayrılır.

 • Açıklayıcı örgütleyiciler: Dersin genel yapısını gösteren ve sonradan öğrenilecek konuların içine yerleştiği genel yapılardır.
 • Karşılaştırıcı örgütleyiciler: Kavramların benzerlik ve farklarını ortaya koyacak şekilde yapılan örgütlemedir.
 • Kavram haritaları: Daha geniş bir kavram altında toplanan kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu şemadır.Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? 1 – sunuş yoluyla öğretim tekniği
İlginizi Çekebilir.  Howard Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Üstün Yönleri

 • Uygulanması kolaydır.
 • Açıklama gerektiren her konu ve durumda kullanılabilir.
 • Zaman açısından ekonomiktir.
 • Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki hedefleri kazandırmada etkilidir. (özellikle olgu, ilke ve genellemeler bilgisi)
 • İlke ve kavramlarla ilgili açıklamalar yapıldığından öğrencilerin yanlış anlamaları önlenebilir.
 • Belli bir konuda ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkilidir.
 • Dersin giriş bölümünde etkilidir
 • Konuyla ilgili kavram ve kavramlar arası karmaşık ilişkiler söz konusu ise öğrenme sürecini kolaylaştırır.

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Sınırlılıkları

 • Çeşitli yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmezse öğrenme ortamı sıkıcı hale gelir.
 • Öğretmen etkinliklerin merkezidir.
 • Öğrencinin etkin katılımını sağlamak için sınıfta yoğun iletişim-etkileşim ortamı oluşturmak gerekir.
 • Bol örneklerle desteklenmediği durumlarda etkili değildir.
İlginizi Çekebilir.  Genel Öğretim İlkeleri Nelerdir?

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Planlama Aşamaları

 • Hedef davranışlar belirlenir.
 • İçerik belirlenir Örnekler hazırlanır.

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulama Aşamaları

 • Ön örgütleyiciler sunulur. (hedeften haberdar etme, tanımlama, açıklama, örnek verme, şekille gösterme, kavram haritası sunma vb.)
 • Kavram, ilke ya da bilgi birikimi açıklanır, ön öğrenmelerle ilişkilendirilir.
 • Öğrenciler örnekler üretir, farklı düşünceler ortaya konur.
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Yorumlar

Yorumlar