Eğitim Bilimleri

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği bir yoldur. Etkinliklerin merkezinde öğretmen vardır.

Sunuş yoluyla öğretimin 4 temel özelliği şunlardır:

 • Öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir etkileşim
 • Bol örnek verilmesi, grafik, şema, resim gibi görsel uyarıcıların kullanılması
 • Genelden özele doğru (tümdengelim) bir sıra izlenmesi
 • Öğretimin adım adım ilerlemesi

Ön bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmaya örgütleme (anlamlandırma) denir.

Örgütleyiciler 3’e ayrılır.

 • Açıklayıcı örgütleyiciler: Dersin genel yapısını gösteren ve sonradan öğrenilecek konuların içine yerleştiği genel yapılardır.
 • Karşılaştırıcı örgütleyiciler: Kavramların benzerlik ve farklarını ortaya koyacak şekilde yapılan örgütlemedir.
 • Kavram haritaları: Daha geniş bir kavram altında toplanan kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu şemadır.Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? 1 – sunuş yoluyla öğretim tekniği
Bunu da Okuyabilirsin...  Vygotsky'nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Üstün Yönleri

 • Uygulanması kolaydır.
 • Açıklama gerektiren her konu ve durumda kullanılabilir.
 • Zaman açısından ekonomiktir.
 • Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki hedefleri kazandırmada etkilidir. (özellikle olgu, ilke ve genellemeler bilgisi)
 • İlke ve kavramlarla ilgili açıklamalar yapıldığından öğrencilerin yanlış anlamaları önlenebilir.
 • Belli bir konuda ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkilidir.
 • Dersin giriş bölümünde etkilidir
 • Konuyla ilgili kavram ve kavramlar arası karmaşık ilişkiler söz konusu ise öğrenme sürecini kolaylaştırır.

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Sınırlılıkları

 • Çeşitli yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmezse öğrenme ortamı sıkıcı hale gelir.
 • Öğretmen etkinliklerin merkezidir.
 • Öğrencinin etkin katılımını sağlamak için sınıfta yoğun iletişim-etkileşim ortamı oluşturmak gerekir.
 • Bol örneklerle desteklenmediği durumlarda etkili değildir.
Bunu da Okuyabilirsin...  İşbirliğine Dayalı (Kubaşık) Öğrenme Yönteminin Özellikleri

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Planlama Aşamaları

 • Hedef davranışlar belirlenir.
 • İçerik belirlenir Örnekler hazırlanır.

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulama Aşamaları

 • Ön örgütleyiciler sunulur. (hedeften haberdar etme, tanımlama, açıklama, örnek verme, şekille gösterme, kavram haritası sunma vb.)
 • Kavram, ilke ya da bilgi birikimi açıklanır, ön öğrenmelerle ilişkilendirilir.
 • Öğrenciler örnekler üretir, farklı düşünceler ortaya konur.
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak