Eğitim Bilimleri

Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Carroll, 1963 yılında eğitim psikolojisi alanında çok etkili olan bir makale yayımlamıştır. “Okulda öğrenme modeli” adı verilen bu makalede her öğrenciye, ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları verildiği takdirde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşacakları savunulmaktadır. Carroll’a göre ihtiyaç duyulan zaman ve öğrenme fırsatları verildiğinde öğrencilerin tümü kazandırılmak istenen öğrenme hedeflerine ulaşabilir.

Öğrenme için ayrılan süre
Öğrenme Derecesi=———————————–
Öğrenme için gerekli süre

Sınıfta öğretmenin öğrenme için harcadığı süre önemlidir. Eğer öğrencinin öğrenmesi için gerekli olan süre harcanan süreden fazla ise tam öğrenme gerçekleşmez. Öğrencinin duygusal özellikleri (motivasyonu, derse katılması, özgüveni) öğrenmeyi etkiler.
1.Yetenek
2.Öğretimden Yararlanma
3.Sebat
4.Olanak(Fırsat)
5.Öğretimin Niteliği

Bunu da Okuyabilirsin...  Jean Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı

Yetenek

Carroll’a göre yetenek,öğrenilecek bir malzemenin tam olarak öğrenilmesi için öğrenen bireyin gereksinim duyduğu zaman miktarıdır.Öğrencilere uygun zaman verildiğinde belli bir konuyu istenen düzeyde öğrenirler.

Öğretimden Yararlanma Yeteneği

Öğrencinin belli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi için hazır oluşudur. Bu öğe, yetenek öğesi ile ilişkili olduğu gibi, öğrencinin yeni öğrenme birimiyle ilgili kazanmış olması gerekli önkoşul öğrenmelere sahip olma düzeyini de kapsar.

Sebat

Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zaman miktarıdır. Sebat büyük ölçüde öğrencinin güdülenmesinin bir ürünüdür.

Olanak (Fırsat)

Okullarda sabit olarak ayrılan standart süreler yerine her öğrencinin kendi öğrenme zamanını ayarlamasını içerir. Öğretme işlemlerine aittir. Öğrenme için verilen zaman miktarı olarak tanımlanmaktadır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Gagne'nin Öğretim Durumları Modeli Nedir?

Öğretimin Niteliği

Öğrenme birimlerinin her öğrenciye en uygun gelecek şekilde seçilmesi, düzenlenmesi ve açıklanması olarak tanımlanmaktadır.

Modelin Olumlu Yönleri

• Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır.
• Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir.
• Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
• Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir.
• Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir.
• Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar.
• Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır.
• Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır.
• Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.

Modelin Sınırlılıkları

• Daha çok zaman ayrılması.
• Hazırlıkların çokluğu.
• Öğretmen açısından uygulama zorluğu
• Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez.
• Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir.
• Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir.
Okulda öğrenme modeline dayalı olarak iki temel yaklaşım geliştirilmiştir. Ancak bu öğretme yaklaşımları birbirinden tamamen farklıdır. Bunlardan biri Keller’in bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, diğeri ise Bloom’un tam öğrenme modelidir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak