Tarih

Balkan Savaşları Önemi ve Sonuçları

Balkan Savaşları’nın (1912-1913) Sebepleri

 1. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik akımı
 2. Rusya’nın Balkanlar’da izlediği Pan-Slavizm politikası
 3. Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün Trablusgarp savaşıyla ortaya çıkması
 4. Batılı devletlerin Rusya’yı Balkanlarda serbest bırakması

I. Balkan Savaşı

Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan Rusya’nın kışkırtmasıyla Osmanlı’yı Balkanlardan atmak amacıyla kendi aralarında birleştiler. Osmanlı Devleti tüm cephelerde bozguna uğradı. Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldi, Yunanlılar Ege Adaları’nı ele geçirdi. I. Balkan Savaşı sonunda toplanan Londra Konferansı’nda Londra Antlaşması (1913) imzalandı.

Balkan Savaşları Önemi ve Sonuçları 1 – image 8
Balkan Devletleri

Londra Antlaşması (1913)

1913 Londra Antlaşması’na göre;

 1. Midye–Enez çizgisinin batısında kalan topraklar, Doğu Trakya
  (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ), Makedonya ve Selanik, Balkan
  devletlerine bırakıldı.
 2. Arnavutluğun bağımsızlığı onaylandı.
 3. Ege Adaları’nın durumunun Batılı devletlerce belirlenmesi kararlaştırıldı.
Bunu da Okuyabilirsin...  Kırım Savaşı'nın, Nedenleri ve Sonuçları

I. Balkan Savaşından sonra 1913 Bâb-ı Ali Baskını ile, İttihat ve Terakki Partisi bir hükümet darbesi yaparak Osmanlı Devleti’nde yönetimini tamamen ele geçirmiştir.

Balkan Savaşları Önemi ve Sonuçları 2 – image 9
Balkan Savaşları sonunda Anadolu’ya Türk göçleri başlamıştır.

II. Balkan Savaşı

I. Balkan Savaşı ardından Balkan Devletleri, Osmanlı’dan aldıkları toprakları paylaşmada anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan’ın daha fazla pay almaya kalkışması, diğer devletleri rahatsız etti. Romanya’nın da katıldığı bu savaş Bulgaristan’a karşı yapıldı. Osmanlı Devleti de bu durumdan yararlanarak Midye-Enez Hattı’nı aştı ve Edirne ile Kırklareli’ni geri aldı.
Osmanlı kuvvetleri Meriç Nehrine kadar ilerledi. Batılı devletlerin araya girmesiyle savaş durduruldu. Osmanlılar, Doğu Trakya’yı geri almışlardır.

II. Balkan Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar

II. Balkan Savaşı ile hem sınırlarımızı belirlemek hem de Batı Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını korumak amacıyla Balkan devletleriyle antlaşmalar yapılmıştır.

Bunu da Okuyabilirsin...  19 Mayıs 1919 Tarihi Niçin Çok Önemlidir?

İstanbul Antlaşması (1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı:

 1. Meriç nehri sınır kabul edildi. Edirne, Dimetoka, Kırklareli
  Osmanlılarda kaldı.
 2. Bulgaristan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alındı
  (Azınlık statüsü).

Atina Antlaşması (1913)

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı:

 1. Batı Trakya, Girit ve Ege Adaları Yunanistan’a bırakıldı.
 2. Meriç nehri sınır kabul edildi.
 3. Yunanistan’daki Türklere azınlık statüsü verildi.

İstanbul Antlaşması (1914)

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında yapılmıştır. Sırbistanda
kalan Türk ve Müslümanların hakları güvence altına alınmıştır.

Bükreş Antlaşması (1913)

Balkan Devletleri’nin kendi aralarında imzaladığı antlaşmadır. Bu
antlaşma ile Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ
arasındaki sınırlar belirlendi.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak