Tarih

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı’ya Etkileri Nelerdir?

Osmanlı Devleti Yeni Çağ’da, Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelerin uzağında kalmıştır. Bunun en önemli nedeni; Osmanlı yöneticilerinin her alanda Avrupa’nın ilerisinde olduklarını düşünmeleridir.

Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir Yeni ticaret yollarının bulunması, İpek ve Baharat Yolu ile birlikte Akdeniz limanlarının ve ticaretinin öneminin azalması Osmanlı Devleti’nin gelirlerinde azalmaya yol açmıştır.

Coğrafi Keşifler sonunda Avrupalılar büyük sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. Sömürgelerin altın ve gümüş gibi değerli madenlerini Avrupa ya taşımışlardır. Bu durum Avrupa’nın zenginleşmesini sağlamıştır.
Zenginleşen Avrupalılar bilim ve sanatın yanında askerliğe de önem vermişlerdir. Krallar elde ettikleri zenginlikle güçlü ordular ve donanmalar kurmuşlar, Osmanlılarla daha etkili mücadele etmeye başlamışlardır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kurtuluş Savaşı'nda Yapılan Savaşlar ve Antlaşmalar (Tümü)

Avrupa'daki Gelişmelerin Osmanlı'ya Etkileri Nelerdir? 1 – avrupadaki gelismelerin osmanliya etkileri

Sömürgelerden Avrupa’ya gelen altın ve gümüşün bir kısmının ticaret yoluyla Osmanlı ülkesine girmesi Osmanlı parası akçenin değerinin düşmesine ve fiyatların artmasına (enflasyon) yol açmıştır. Osmanlı Devleti, Rönesans ile ortaya çıkan bilim, sanat ve teknik alandaki gelişmelerin de uzağında kalmıştır. XVII. yüzyılda yaşanan durgunluk ve medreselerdeki yozlaşmalar bilim ve teknik alanındaki gelişmeleri yavaşlatmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın gerisinde kalmasına yol açmıştır.

Reform Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Osmanlı Devleti, Katoliklere karşı Protestanları desteklemiştir. Bu yolla, bir taraftan Avrupa’da Hristiyan birliğinin kurulmasını engellemeye çalışmış, bir taraftan da Avrupa içlerine doğru ilerlemesini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

Bilgi Kutusu: İpek ve Baharat Yolları üzerinde denetim kurmuş olan Osmanlı Devleti, keşiflerden sonra bu yollardan faydalanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu hakim olduğu bölgelerde ticareti geliştirebilmek
amacıyla Avrupalı devletlere imtiyazlar (kapitülasyonlar) vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu Hint ticaret yollarının hakimiyeti için Portekizlilerle, Akdeniz hakimiyeti için İspanyollarla mücadele etmiştir. Ancak başlangıçta önemli başarılar kazanmış olsa da zamanla Avrupalılar karşısında denizlerdeki üstünlüğünü kaybetmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Versay Antlaşması'nın önemi ve sonuçları

Aynı zamanda Avrupa’da yaşanan Reform hareketleri de Osmanlı ülkesinde etkili olmamıştır. Osmanlı Devleti, hakimiyeti altında yaşayan Hristiyan halka din ve inanç yönünden geniş haklar tanımıştır. Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halkı kilisenin suistimaline karşı koruması yeni mezheplerin ve savaşların çıkmasını engellemiştir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak