Genel Kültür

Leasing Nedir? Leasing Çeşitleri ve Avantajları Nelerdir?

Leasing veya yaygın kullanımıyla Finansal Kiralama, kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Firmalar yatırım mallarını satın almak yerine, kiralama yoluna giderek işletme sermayelerini diğer gereksinimlerinin karşılanması için kullanabilir. Bunun sonucu olarak firmanın karlılığı ve verimliliği artmaktadır.i rol üstlenir..

Neleri Kiralayabilirsiniz?

Bu konunun mevzuatı Finansal Kiralama Kanunudur. Kanunda belirtilen esaslarda belirtildiği üzere her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu edilebilir.  Bununla birlikte bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular ve patent hakkı, fikri ve sınai haklar için leasing söz konusu değildir, Kanunda bu kalemler için leasing yapılamaz hükmü belirtilmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Belediye meclisi ne zaman toplanır? Kaç ay tatil kararı alabilir?

Ekipman Kiralama – Leasing konusu mallar nelerdir?

Leasing işine uygun taşınmaz veya taşınır malları örneklemek gerekirse:
Komple Fabrikalar
Enerji tesisleri
Komple Hastane,
İnşaat Makineleri, Vinçler, İş Makineleri
Otel ve Büro donanımları
Tıbbi Cihazlar
Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri
Hava Taşıma Araçları
Matbaa makineleri
Santrallar
Haberleşme cihazları
Kara Nakil Vasıtaları
Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları
Tekstil makineleri ve
Her Türlü Tezgah ve Üretim Makineleri

Leasing’in Avantajları Nelerdir?

Leasing, yatırımların orta vadeli finansmanında ütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle enflasyonist ekonomilerin etkin olduğu ülkelerdeki kuruluşlar, her geçen gün artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için leasing yoluna gitmektedir. Keza Leasing, alternatif finansman yöntemlerine göre büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Yıkıcı Doğa Olayları

%100 finansman ile projeleri gerçekleştirmek mümkündür. Leasing’in sağladığı imkanlarla firmaların projenin tamamını finanse etmesi sonucunda öz kaynaklarını koruması sağlanmış olur.

Esnek Kira Ödeme Planı; Firmalar, fon akışlarına uygun esnek Kira ödemeleri ile nakit akışını planlar hale gelmektedir.

Teşvikli Yatırımı için Leasing şirketini teşvikten yararlandırabilir. Böylece firma, teşviğini kullanabilir.

Firma istediği taktirde kiraladığı malı, dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alabilmektedir..

Leasing ile Kiralama süresi ve düzenli kira ödemelerinin yarattığı güven ortamı ile birlikte firma, enflasyona karşı bir önlem almış olur.

· Yatırımla kiralar karşılanır. Kiralar da yatırımdan gelecek karlarla geri ödenebilir.

Kimler Leasing Yapabilir?

Leasing’de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler..

Bunu da Okuyabilirsin...  Türkiye’nin Kurumakta Olan Gölleri ve Bu Göllerin Doğal Çevreye Etkileri 

Kaynak:
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak