Aile, Alkol Ve Madde Bağımlılığı | Onlinezeka
Genel Kültür

Aile, Alkol ve Madde Bağımlılığı

Aile, en küçük sosyolojik birim olarak toplumların en hayati olgusudur. Aile kavramı, tüm dünyada saygınlık uyandırmakla kalmayıp,her geçen çağda daha fazla yaşamsal önem arz etmektedir. Köylerin, kasabaların, şehirler ve ülkelerin oluşmasında temel etken aile ve gerçekleridir. Böylesine önemli olan aile kurumunun sağlıklı gelişimi, aile bireyleri arasındaki uyumun tüm topluma pozitif olarak yansıma göstermesi için ülkelerin stratejik planlarında büyük önem verilmektedir. Bunca önemli bir kurum olan ailenin varlığı ve geleceği için olumsuz etkenlerden uzak tutulması önemlidir. Bu olumsuz etkenlerden biri de, aile bireylerinden biri veya bir kaçının alkol bağımlısı olmasıdır.

Ailenin kendisi ve aile bireylerini tehdit eden unsurların başında gelen alkol, madde bağımlılığı ve kumar gibi olumsuz alışkanlıklardır. Bağımlılık düzeyinde değerlendirilen alkol tüketimi aileyi çok ciddi olarak etkilemektedir. Bu olumsuz tabloda, alkole bağlı gelişen sağlık sorunları, ekonomik zorluklar ve davranış problemleri çözüm bekleyen en önemli sorunlardandır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Asya'daki Ülkelerin Tam Listesi

Ailenin varlığı ve geleceğini tehdit eden unsurların en başında bulunan alkol, aile içi şiddet ve zorbalığın kaynağı olabilir. Bunun yanında aile gelirinin çok önemli bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak alkole harcandığı için manevi zorluklar yanında çok önemli maddi yükler getirir.

Aileyi olumsuz etkileyen alkol bağımlılığı aynı zamanda madde bağımlılığı kapsamındadır. Madde bağımlılığı ise kişinin sağlığına doğrudan olumsuz etkiler sunan çeşitli zararlı maddelere olan bağımlılıktır.  Söz konusu bağımlılığın pençesine düşen bireyin, bu durumdan kurtulması sanıldığı kadar kolay ve sade olmayabilir.  Alkol ve Madde Bağımlılığı çözümü için uzman desteği almak gerekebilir. Bu noktada önemli olan bireyin sorunu kabul etmesi ve destek talebine olumlu yanıt vermesidir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Dünyada Türkçe'nin Konuşulduğu Yerler

Hem bireysel yaşamı, hem de toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen alkol ve madde bağımlılığının çözümü için çağdaş tanı ve tedavi yöntemleri, eğitim ve danışmanlık önlemleri gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki ülkelerin geleceğini sağlıklı bireylerin varlığı belirler.  Bu gerçekten yola çıkarak devletler, vatandaşlarının bağımlılık düzeyindeki her türden olumsuz alışkanlıklarına çözüm aramak zorundadır. Bu çözüm arayışı doğrudan ülke geleceğine ve tüm insanlığa yapılan çok değerli bir yatırımdır.

Bilgitor

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak