Eğitim

Kasaplık Belgesi Nasıl Alınır?

Kasaplık Nedir? Kasap Olmak İçin Neler Gereklidir ve Kasaplık Belgesi Nasıl Alınır?

Kasaplık yapabilmek için ya da kasap dükkanı açabilmek için gerekli olan öncelikli şey, bu alanın ustalık belgesinin yani yaygın adıyla Kasaplık Belgesi alınmış olması gereklidir. Hemen belirtelim ki, özellikle Kurban kesim dönemlerinde açılan “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu” vb. adlarla açılan kurslar sonucunda verilen belgeler, Kasaplık için ustalık belgesi yerine geçmemektedir.

Kasaplık Belgesi ( Kasaplık Ustalık Belgesi –  Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Belgesi) Nasıl Alınır?

Hayvanı kesme, yüzme, eti parçalama işiyle birlikte, sosis, salam, pastırma, sucuk vb. ürünleri imal eden kişiye “Et ve Et Ürünleri İşlemecisi” denir.

Kasaplık Belgesi

Kasaplık Belgesi Sahibi Olmak İçin Gerekli  Eğitimin ( Et ve et ürünleri işlemeciliği Meslek Eğitiminin) Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Yiyecek-İçecek Hizmetleri” alanı “Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği” dalında verilmektedir. Eğitimlerle ilgili bilgi için (ayrıca kasaplıkla ilgili olabilecek tüm eğitim kuşları için de) en yakın Halk Eğitim Merkezi ile iletişim kurmak yeterlidir. Eğitim sırasında Biyoloji ve kimya derslerinde başarışı olmak gereklidir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor

Et ve et ürünleri işlemeciliği Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Kasaplık Belgesi Almak İçin Gereken Eğitimin Yani Et ve et ürünleri işlemeciliği Eğitimin Süresi ve İçeriği

Et ve et ürünleri işlemeciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Teorik eğitim haftada bir gün mesleki eğitim merkezinde, pratik eğitim de haftanın 5 günü işyerinde iş başında ustaların gözetiminde gerçekleştirilir. Öğrenciler teorik eğitimde; Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

Çıraklık dönemi pratik eğitim sürecinde öğrenciler; İşyerini ve kurallarını, meslek araç ve gereçlerini tanır, Temizlik ve sağlık kurallarını öğrenir, Kasaplık ve kanatlı hayvanları tanır, Çalışmalarda uygun araç-gereç kullanmayı ve bunların bakım ve temizliğini öğrenir, Hayvan seçimi, kesimi, yüzümü ve kesilmiş hayvan gövdelerini parçalamayı öğrenir, Sucuk, sosis, salam vb.nin üretimini öğrenir, Güvenlik tedbirlerine uygun olarak çalışmayı öğrenir, Yardımlaşma, işbirliği, ekip halinde çalışma gibi iyi davranışlar geliştirir.

Kasaplık Belgesi Almak – Kasap İşletmeciliği Başvurusu Yapmak İçin Yerel Belediyelerden Genel Olarak İstenen Belgeler

Kasaplık belgesi yani kasaplık ustalık belgesi almak,iş yerinde usta çalıştırma yükümlülüğü için şarttır. Kendi başına kasaplık mesleğini yürütmek isteyenler, yani kendi adına kasap işletmeciliği yapacak olan kasaplık belgesi sahipleri için iş yeri açma başvurusunu bağlı bulunduğu belediyeye yapması gereklidir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Cumhuriyet Fazilettir (Erdemdir)

2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)
Ustalık Belgesi (Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği) (fotokopi) (Ticaret Sicili’ne kayıtlı olanlardan istenmez)
İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
Vergi Levhası (fotokopi)
Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
Muvafakatname (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar
sayfasının noter tasdikli sureti)
İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
İtfaiye Uygunluk Raporu
Yerel Belediyeden alınacak olan İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi
Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)
(işyeri 60 m² ve üzerinde ise)
Tuvalet bulunmalıdır.

Kasap İşletmeciliğinde Yerine Getirilmesi Gereken Kriterler

Kapalı alanı en az 30 m² olmalıdır.
Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.

Kasap İşletmeciliği İçin Sıhhi Yönden Uygunluk Kriterleri

Kasaplık Belgesi alarak kendi iş yerini açanlar için iş yerinin kasaplık yapılmaya uygun kriterleri taşıması gerekir. Bunlar;

Kapalı alan en az 30 m² olmalı.
Et işleme reyonu tavana kadar fayans olmalı.
Yerler kolay yıkanabilir, taban seramik kaplı olmalı.
Çalışma tezgahları mermer olmalı.
Aydınlatmalar korumalı yapılmış olmalı.
Zemin su giderleri temizlenebilir ve açık olmalı.
Dışarı açılan kapı pencere telli olmalı.
Klima tertibatı mevcut olmalı.

Bunu da Okuyabilirsin...  Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman, Niçin Kutlanır?
Ekipman Ve Donanım Kriterleri

Kapasiteye göre soğuk hava, derin dondurucu, soğutucu olmalı.
Depoda havalandırma olmalı.
Depo yerleşimi düzenli ve temiz olmalı.
Sıcak su sağlayan su tertibatı (şofben, güneş enerjisi) olmalı.
Şehir şebekesine bağlı suyu bulunacak

Tuvalet Ve Lavabo Kriterleri

Tuvalet duvarları tavana kadar fayans olmalı.
Zemin seramik kaplı olmalı.
Tuvaletlerin yanında sıcak soğuk su bulunan el yıkama lavaboları bulunacak.
Lavabolarda sıvı sabun, kağıt havlu veya kurutma makinesi olmalı.
Tuvalet kapıları depo içine doğrudan açılmayacak.

Temizlik, Hijyen Ve Personel

İşletme Personellerinde beyaz önlük olmalı.
Personellerin periyodik sağlık muayenesi yapılmış olmalı.
Çöpler ve atıklar stoklardan uzakta kapalı ve poşetlenmiş olarak muhafaza edilmeli.
Personelin saç sakal ve tırnak temizliği uygun olmalı.
Ağaç kütükler gün sonunda temizlenip zımparalanacak
Hazır kıyma makinesi temizliği günlük yapılacak (sıcak su ile )

Güvenlik Ve İlk Yardım

Yangın ve can güvenliği önlemleri alınmalıdır.
Acil müdahaleler için ilk yardım dolabı hazır olmalıdır.
Elektrik prizleri sudan korumalı olacak.

Diğer Kriterler

Dükkanda hazır kıyma bulundurulmayacak
Dükkanda mühürsüz et bulundurulmayacak
Dışarıdan getirilen et ve et ürünleri mühürlü ve raporlu olmalı.
Dışarıdan getirilen et ve et ürünleri Belediye Veteriner Hekimliğinden onaylı satılacak.
Tavuklar şoklu satılıyorsa soğuk zincir kırılmayacak
Tavuklar günlük satılıyorsa dondurulmayacak
Tavuklarda firma etiketi bulunacak
Et satışı yapılırken eldiven giyilecek, ete elle temas engellenecek.
NOT: Yukarıda açıklanan konular hakkında ve diğer konularda detaylı bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyenin, İşyeri Açma Ruhsatı Servisi’ne başvurunuz.

Kasaplık Belgesi almak için yapılması gereken İş ve işlemlerle ilgili detaylı Bilgiler – Et ve Et Ürünleri İşletmeciliği Modülü (Pdf)

Yazıyı paylaşmak için aktif link: Kasaplık Belgesi Nasıl Alınır?

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


3 Yorum

Yorum Bırak