Eğitim

isg

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu:
“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde mahalli hizmetiçi eğitim etkinliği olarak öğretmen idareci ve diğer personelin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenecektir.

Sunu 1. Gün

Sunu 2. Gün

Etkinliğin Konuları

Ön Test 1 saat
İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 Saat
• İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı
• İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi
• İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amacı

Bunu da Okuyabilirsin...  En iyi 10 Hukuk Fakültesi Sıralaması

İş Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Mevzuat 2 Saat
• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
• İşyeri temizliği ve düzeni,
• Ergonomi,
• Güvenlik ve sağlık işaretleri,
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

Meslek Hastalıkları ve İlkyardım 2 Saat
• Meslek hastalıklarının sebepleri,
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• Biyolojik risk etmenleri,
• İlkyardım ve kurtarma.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Teknik Konular 3 Saat
• Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
• Elle kaldırma ve taşıma,
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Ekranlı araçlarla çalışma,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• Tahliye ve kurtarma

Bunu da Okuyabilirsin...  Para basma yetkisini kim verir? Parayı kim basar?

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2 Saat
Toplam 12 Saat

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak