Genel Kültür

Belediye meclisi nasıl toplanır? Nasıl karar alır?

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. Belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine katılım sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı, meclisin üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Açık oylamada eşitlik çıkması halinde meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk olarak kabul edilir. Gizli oylamada eşitlik çıkarsa oylama yeniden yapılır. Eşitlik bir kez daha bozulmazsa meclis başkanı kur’a çeker.

Üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamaz ve meclis toplanamazsa, meclis başkanı gün ve saat belirleyerek en geç 3 gün içinde toplanmak koşuluyla meclisi tatil eder. Gelecek toplantı üye tam sayısının dörtte birinin katılması yeterli olacaktır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak