Eğitim Bilimleri

Genel Öğretim İlkeleri Nelerdir?

Öğrenciye Görelik İlkesi

Öğretimin düzenlenmesi sürecinde bireysel farklılıkların, öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin dikkate alınması söz konusudur. Öğrencilere öğretilecek konular belirlenirken, öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ilke , öğrenme sürecini etkileyen en temel ilkelerden biridir.Genel Öğretim İlkeleri Nelerdir? 1 – genel öğretim ilkeleri

Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

Öğretimi düzenlerken öğrencinin geçmiş bİlgi ve deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Öğrencilerin bildiklerinden hareket ile bilmedikleri konular üzerinde durulması daha anlamlı olacaktır. Öğrenci, yeni bilgileriyle eski bilgilerini karşılaştırarak öğrendiğini daha anlamlı hale getirecektir. Bu nedenle ders başlamadan önce öğrencilerin eski bilgilerinin neler olduğunu yoklamakta, yani hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemekte yarar görülmektedir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Gagne'nin Öğretim Durumları Modeli Nedir?

Somuttan Soyuta İlkesi

Öğrencilerin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğru gerçekleşmektedir. Kişiler somut kavramları daha kolay öğrenir, bu nedenle öğretme sürecinde öğrencilere, öncelikle somut bilgiler verilmeli, daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir.

Yakından Uzağa İlkesi

Öğrenci doğal ve toplumsal bir çevrede yaşar. Öncelikle çevresini öğrenme isteği içindedir. Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket edilmelidir. Öğrencinin en yakın çevresi, ailesi, okulu, yaşadığı mahalle, kent ve ülkesidir. Bu çevreden dışa gidilirse, diğer ülkeler ve dünya gelmektedir. Öğretme etkinliklerini düzenlerken, bu ilkeye dikkat etmek, öğretme sürecinde etkin bir rol oynayabilecektir.

Açıklık İlkesi

Öğretimde öğrencilerin ne kadar çok duyu organının öğrenmeye katılımı sağlanırsa öğrenme o kadar güçlü ve kalıcı olmaktadır. Öğretim konuları, öğretme yöntem ve teknikleri bu ilke göz önünde bulundurularak hazırlanır ve tasarlanırsa, açıklık o derece gerçekleştirilmiş olur.

Bunu da Okuyabilirsin...  Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Ekonomiklik İlkesi

Öğretimde yapılacaklar en kısa yoldan, en az zaman, emek, para ve enerji ile en yüksek verim elde edilecek şekilde yapılmalıdır. Bunun içinde planlamanın en iyi ve ayrıntılı biçimde yapılması büyük önem taşımaktadır. Öğretim hizmetinin maliyeti açısından da ekonomiklik ilkesi önemli olmakta, hem öğretirken hem de öğrenirken ekonomik ve kolay uygulanabilir yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. (Demirel, 2014)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak