İlgi Çekici Konular

Devletin kurulması tanınmasına bağlı mıdır?

Bir devletin kurulmuş sayılabilmesi için tanınması gerekli midir? Tanınmamış bir devlet kurulmuş sayılır mı?

Yeni kurulan bir devletin pek çok devlet tarafından tanınması onun, uluslararası hukuk bakımından bir devlet olduğunun güzel bir göstergesidir. Ancak iç hukuk bakımından tanınma meselesi, devletin kuruluşunu ve varlığını gösteren ayırıcı bir unsur değildir.

Bir devletin diğer bir devleti tanıyıp tanımamasının, o devletin devlet olma statüsü üzerinde bir etkisi yoktur.

Anayasa hukuku bakımından önemli olan bir devletin tanınması değil, gerçekte kendi ülkesi üzerinde uzunca bir süre fiilen egemen olup olmadığıdır.

Örnek vermek gerekirse KKTC, Türkiye dışında diğer ülkeler tarafından tanınmamaktadır ancak, bulunduğu topraklarda egemen konumdadır. (Kaynak: Devletin Genel Teorisi – Kemal Gözler)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak