Çevre kirliliği kavramı, atmosfer, su kaynakları ve toprağın doğal yapısına müdahale eden faktörlerce bozulmasıdır.

Çevre kirliliği, çevreye zararlı etkileri olan kimyasal atıklar nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.  Gelişen sanayi nedeniyle , özellikle de kimya endüstrisi tarafından çok fazla kirlilik üretilmektedir. Kimyasalların sanayide ve evlerde kullanılmasıyla birlikte atıkların uygun olarak depolanması, ihmal edilmesi de giderek güçleşmektedir. Kimyasal ürünlerin, atıkların etkisi yer altı sularını dahi etkilemekte, bitki ve hayvan canlılığını da tehdit etmektedir. Bunun yanında otomobil egzozu gibi çevre kirletici unsurlar da doğrudan atmosferi etkilemektedir.
“0

Çevre kirliliğine neden olan unsurları kimyasal, fiziksel, radyoaktif, biyolojik etkiler olarak sınıflandırmak mümkündür. Çevre kirliliğini;  doğal yaşama olumsuz katkılar ekleyen her türlü durum olarak düşünmek yanlış olmaz. Gürültü ve ışık gibi fiziksel kaynakların oluşturduğu çevre kirliliğiyle birlikte, çevreye verdiği zararlar bakımından kimyasal kirliliğin boyutları çok daha büyük olmaktadır.

İlginizi Çekebilir.  Küresel Isınma Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

Çevresel Kirliliğin Zararları

Çevreyi, kirleten her türlü olgunun tüm canlılar üzerinde olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Canlıların sağlığı uzun vadede ve kısa vadede değişik olumsuzluklara maruz kalmaktadır. Bu kimyasallar vücuttaki dokularla reaksiyona girip organın yapısını ve işlevini değiştirebilmektedir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerde anormal büyüme ve gelişmelere neden olabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan kimyasallara örnek olarak tarımsal ilaçlar ve suni gübreler verilebilir. Meyve ve sebzeler için kullanılan tarım ilaçlarının çevreye verdiği zarar hem doğrudan meyveler üzerinden hem de toprak ve sular kanalıyla canlıları etkilemektedir. Söz konusu kimyasalların, canlıların genetik yapısını bozduğu ve kansere yol açtığı gerçeği artık gizlenmemektedir.

Zehirlerin vücut üzerindeki etkilerinin incelenmesine toksikoloji denir. Toksikolojinin temel prensiplerinden biri, bir kimyasal maddenin dozunun genel etkilerini belirlemektir. Çoğu kimyasalın yüksek dozda maruziyeti sonucu tehlikeli olabileceği unutulmamalıdır.


İlginizi Çekebilir.  Orman Yangınlarının Nedenleri ve Sonuçları

Çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçları

Çevre kirliliğine neden olan faktörler; su, toprak ve atmosferi kirletmek suretiyle, canlılar alemi için tehlike oluşturmaktadır. Petrol rafinerileri, araçlar, fabrikalar ve kullanılan kimyasalların kullanımı sonucu ortaya çıkan atıklar ve tozlar doğa için büyük risk oluşturmaktadır. Çevre kirliliği, insanlığın geleceğini tehdit eden bir problem olarak tüm dünyada etkin önlemler alınması yönünde çabaların arttığı gözlenmektedir.

Çevre ile ilgili yazılar:
Maden İşletmeciliği ve Çevre Sorunları
Maden İşletmeciliği ve Çevre Sorunları
Fosfor Döngüsü

 

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar