Yerel ve küresel çevre sorunları tüm canlıları tehdit ediyor. Dünyanın her hangi bir köşesinde çevreye ve doğaya verilen zarar, tüm yaşamı etkileyen zincirin bir halkasıdır.

Her ne kadar yerel ve küresel olarak ayrım yapılmış olsa da çevre sorunları bölünerek, küçültülerek ele alınacak ve çözüm getirilecek bir konu değil. Çünkü çevre sorunu oluşturan insanın kendisi. Çıkar elde edebilmek için doğayı,çevreyi öteleyen bir finansal hırsın dünyamızda hakim olduğu bir insanlık çağı yaşıyoruz. Suları kirleterek canlılığın renklerini, bitkilerin sürekliliğini yok ediyoruz. Toprağı dev iş makineleri ile kazıyıp, şeklini şemalini dağıtıyor içindeki madeni aldıktan sonra yüzeyindeki ağaçları kökünden söküp yamaçlarına bırakıyoruz.

İlginizi Çekebilir.  Prompter Nedir?

Yerel ve küresel çevre sorunları

Yerel çevre sorunları olarak gösterilen görüntü ve ses kirliliği, çarpık kentleşme, doğal kaynakların dengesiz, israflı ve adaletsiz kullanımı tüm insanlığın ortak sorunu anlamı taşır. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını etkilemesi bakımından bitki örtüsünün bozulması gibi yerel sorunlar aynı zamanda tüm doğayı etkileyen bir sorundur. Dolayısıyla küresel bir çevre sorununun parçasıdır.

Yerel çevre sorunları

Yukarıda bahsi geçen yoğun çevre sorunlarına ek olarak sadece lokal çevre sorunları söz konusu olabilir.  Yerel çevre sorunu kavramı, bir bölgeyi lokal olarak etkileyen çevre sorunları için kullanılmaktadır. Yine bu sorunların boyutu ve olumsuzlukların yaygınlığı bakımından sadece yerel sorunlar olarak kalabilir. Trafik sorunu bunlardan biridir. Çarpık kentleşme ve alt yapı yetersizlikleri yanında sosyo-kültürel olgular da bu sorunları özgün hale getirebilir. Örneğin kuralların hüküm sürdüğü toplumlarda trafik, yayalar için bir tehdit olmadığı gibi çevresel bir sorun da değildir. Buna karşın yasaların varlığına rağmen, kurallar ve talimatların çokluğuna rağmen bunların toplum tarafından benimsenmediği ve yasal takibin de resmi makamlar tarafından yapılmadığı bölgelerde çok ciddi bir çevresel sorundan bahsetmek mümkündür.

İlginizi Çekebilir.  Watergate Skandalı Nedir?

Küresel çevre sorunları

Suların kirlenmesi (su kirliliği), asit yağmurları, çok ciddi çevre ve sağlık sorunu olarak hava kirliliği, küresel ısınma, sera etkisi ve ozon tabakasının delinmesi gibi büyük ölçekli sorunları küresel çevre sorunu olarak adlandırmak kaçınılmazdır. Bu sorunlar sadece bir bölgeyi değil tün canlı yaşamını etkileyen olumsuzluklardır.

Bilgitor

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar