Kimdir? Kısaca

Tacizade Cafer Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Tacizade Cafer Çelebi, Ağustos 1452’de Amasya’da doğmuştur. Şair ve hattat olan babası Hacı Bey-zade Taceddin İbrahim Paşa, II. Bayezid’in defterdarlarındandır. İlk öğrenimini babasından alan Cafer Çelebi, Amasya’nın önde gelen alimlerinden de dersler almıştır. Eğitimini tamamlamak için Bursa’ya gitmiş ve Hacı Hasan-zade’den mülazım olmuştur. Önce Simav’da bir medreseye, sonra Simav kadılığına, 1489 yılında Edirne Bayezid İmareti mütevelliliğine atanmıştır. 1492 yılına kadar süren bu görevden sonra İstanbul’daki Mahmûd Çelebi Medresesi müderrisliğine getirilmiştir. 1497’de Divan-ı Hümayûn’a nişancı tayin edilmiştir.

Cafer Çelebi, 1511 yılındaki yeniçeri ayaklanmasından sonra padişah tarafından azledilmiş ve bir müddet devlet görevinden uzak tutulmuştur. Ancak Cafer Çelebi, inşadaki yeteneği nedeniyle II. Bayezid gibi Yavuz Sultan Selim’in de takdirini kazanmıştır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Yusuf Aktaş kimdir? Reynmen aslen nereli yaşı

Yavuz Sultan Selim tarafından nişancılık görevine atanan Cafer Çelebi, Çaldıran Savaşı dönüşünde, 1514 yılında bu kez kazaskerliğe atamıştır. Ancak yine Yavuz Sultan Selim döneminde, askeri itaatsizliğe sevk etmek ve yeniçerileri isyana teşvik etmekle suçlanmış ve 18 Ağustos 1515 tarihinde idam edilerek yaşamına son verilmiştir.

Tacizade Cafer Çelebi’nin Eserleri

Daha çok nesirleriyle tanınan Tacizade Cafer Çelebi’nin; Türkçe, Farsça kaside ve gazelleri de vardır. Daha çok İstanbul ve güzelliklerini anlattığı Heves-name adlı mesnevisi ile tanınmaktadır.

Divan
Heves-name
Mahrûse-i İstanbul Feth-namesi
Münşe’at
Enisü’l-‘Arifin
Kûs-name

Kaynak

bilgitor.com/tacizade-cafer-celebi-kimdir-hayati-ve-eserleri/
https://islamansiklopedisi.org.tr/tacizade-cafer-celebi

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak