Ünlem İşareti ( ! )

 • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda kullanılır:
  Ör: Canımı sıkma benim!
 • Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır:
  Ör: Hey, sen!
 • Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:
  Ör: Çok akıllı (!) bir çocukmuş.

Kısa Çizgi (- )

 • Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır:
  Ör: Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığını haber verdiler. (Refik Halit Karay)
 • Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
  Ör: Çekirdek ailemizde -annem, babam ve ben- çok mutluyuz.
 • Kelimeler arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır:
  Ör: Türkçe-Almanca Sözlük, Ankara- Karabük yolu, Dil ve Tarih-Coğrafya 09.00- 09.30
 • Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: gel-, yazdır-, öp-.
 • Eklerin başına konur: -lık, -ış.
İlginizi Çekebilir.  Türkçe'de Çekim Ekleri (İsim-Fiil Çekim Ekleri)

Uzun Çizgi (—)

 • Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
  Ör: — Haydi, yürü! Geç kalıyoruz.
Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar