Coğrafya

İlkel Jeolojik Zaman (Antekambriyen)

Bu Jeolojik zamana İlk Zaman, İlkel Zaman, Cansız Zaman da denilmektedir. İlkel Jeolojik Zaman’da Dünya tam anlamıyla soğumamıştır. Antekambriyen’de yer, kabuk oluşumunu tamamlamış, okyanus ve atmosfer oluşmuştur.

İlk zaman arazileri doğrudan doğruya mağma üzerine oturmuşlardır.

Bu zamanda belirli bir hayat izine rastlanmadığından, Cansız Zaman ismini almıştır.

İlkel Zaman’ın Devreleri

•Arkeen

•Prekambriyen (Kambriyen öncesi)

İlkel Jeolojik Zaman (Antekambriyen) 1 – image 11

Yüksek ısı ve başkalaşımın egemen olduğu Arkeen arazilerinde karşılaşılan grafit mineralleri

Antekambriyen, Kambriyen’e kadar geçen 4 milyar yıllık zaman dilimidir. Yeryüzü tarihinin 7/8’lik bölümü, Kambriyen öncesinde geçer.

Bunu da Okuyabilirsin...  La Nina Nedir?

Prekambriyen tabakaları arasında, bugünkü kırkayaklara benzeyen hayvanlara rastlanmıştır.

Bu zaman çökelmeleri ilk denizlerin eseridir. Bu ilk denizlerin ısıları ancak 60°C’ye düşebilmiştir.

Bu dönem Hüronien Orojenezi kıvrımları oluşmuştur.

İlkel Zaman’ın Özellikleri ve Meydana Gelen Olaylar

Dünya’nın yüzeyinin soğuyup katılaştığı, kıtasal levhaların, Atmosfer’in ve okyanusların oluştuğu dönemdir.

Bu zamana ait kara parçalarına kalkan adı verilir.

Kalkanlar oluşum evresindeki durumunu az çok korumuş yer kabuğu bloklarıdır.

Bu kıta blokları metalik madenler ve fosil yakıtlar bakımından zengin, orojenik hareketlere karşı dirençli ve deprem faaliyeti az olan bölgelerdir.

İlk denizlerin oluşması ilk canlıların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla yaşamın denizlerde başlamasına neden olmuştur.

Hayvansal organizmaların, yani süngerlerin ve yosunların ilk canlılar olduğu kabul edilmektedir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Türkiye'de en çok can kaybı yaşanan depremler

İlk Zaman’a ait arazilerde metamorfik (başkalaşım) kayaçları yer almaktadır.

Bu zaman sonlarına doğru meydana gelen yükselme ve alçalmalarla Hüron Sıradağları meydana gelmiştir.

Bu dağlar, Kuzey Amerika’daki Hüron Gölü yakınlarından başlar; İskoçya, İskandinavya, Finlandiya yolu ile Sibirya’nın kuzeyinde sona erer. Bir kol da; Grönland doğrultusunda uzanır.

İlkel Jeolojik Zaman (Antekambriyen) 2 – image 12

Türkiye’de İlkel Zaman Arazileri

İki bölgede görülür:

•Meriç’ten başlar, Çatalca-Karadeniz kıyılarına kadar uzanır. Buna Trakya Kütlesi (Masifi) adı verilmiştir.

•Anadolu’da Uşak-Milas arasında olan bölgelere de Saruhan-Menteşe Kütlesi denir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak