Tuzlaşma (Çoraklaşma) Kurak İklimde ve Aşırı Sulamayla Oluşur

Bu toprak oluşum olayı, kurak ve yarıkurak bölgelerde havza veya ovaların alçak kesimlerindeki taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde meydana gelir. Taban suyunda çözünür hâlde bulunan çeşitli karbonatlar ve tuzlar kılcallık olayı ile yüzeye kadar çıkar ve orada suyun buharlaşması ile çökelir. İşte taban suyunda çözünür hâlde bulunan baz ve tuzların toprak yüzeyine kadar çıkmaları ve orada konsantre olmaları çoraklaşmaya yol açarak toprağın verimliliğini düşürür. Yani normalin üzerinde bulunan tuz ve bazlar bitkiler için âdeta zehir tesiri yapar. Nitekim bu topraklar, bol miktarda Na, Ca, Mg ve K tuzları ile klorür, sülfat ve bikorbonatlar içerir.Tuzlaşma (Çoraklaşma) Nedir? Nasıl Oluşur? 1 – tuzlaşma nedir nasıl oluşur

İlginizi Çekebilir.  Kestane Renkli ve Kahverengi Toprakların Özellikleri

Kurak ve yarıkurak bölgelerde suyun topraktan sızarak uzaklaşmaması çoraklaşmaya yol açmaktadır. Şöyle ki, toprağın alt katına kadar sızan sular, orada bulunan çeşitli tuz ve bazları çözerek bünyelerine almakta ve bilâhare kapilarite ile yüzeye ulaşarak toprakların çoraklaşmasına neden olmaktadır. 0 bakımdan kurak ve yarıkurak bölgelerde yapılan sulamada muhakkak surette toprak altına sızan suların drene edilmesi gerekir.

Yukarıda bahsedilen olayda toprakta alkali maddelerden sodyum birikirse buna alkalileşme, tuzlar birikirse buna da tuzlaşma denir.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar