Tarih

Yeni Çağ’da Avrupa’da Siyasi Alanındaki Gelişmeler

Yeni Çağ başlarında siyasal bakımdan Avrupa’nın genel durumu şu şekilde idi.

Fransa’daki Durum

Fransa: İngiltere ile girdiği Yüzyıl Savaşları’ndan galip çıkmış, derebeyliklere son vererek siyasal birliğini sağlamıştı. Fransa krallarından I. Fransuva, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tacına göz dikmiş ancak Şarlken’le yaptığı savaşta yenilerek Kanuni’den yardım istemek zorunda kalmıştır.

İspanya’daki Durum

İspanya: Aragon ve Kastilya krallıklarının birleşmesi sonunda İspanya’da siyasal birlik sağlanmıştır. İspanya kralı Ferdinand, Müslümanları ve Yahudileri İspanya’dan çıkarmıştır. XVI. yüzyılda Coğrafi Keşiflerin başlamasına katkı sağlayan İspanya Amerika’da sömürgeler elde etmiştir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Osmanlı'da Yaygın Eğitim Kurumları Nelerdir?

İngiltere’deki Durum

İngiltere: Yüzyıl Savaşlarından yenilerek ayrılan İngiltere’de Çifte Gül adı verilen iç savaş yaşanmıştır. İç savaş sonunda, derebeylerin nüfuzunun kırılması mutlak krallığın kurulmasını sağlamıştır. XVI. yüzyılda Coğrafi Keşiflere katılan İngiltere, İspanya ve Portekiz’in elindeki bazı sömürgeleri ele geçirmiştir.

Portekiz’deki Durum

Portekiz: Avrupa’da yaşanan iç savaşlardan uzak duran Portekizliler Coğrafi Keşiflere öncülük etmişlerdir. Büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuşlar ancak bunları İspanya ve İngiltere’ye kaptırmışlardır.

Almanya’daki Durum

Almanya: Kutsal Roma Germen İmparatorluğu adıyla Habsburgların yönetimi altındaydı. Şarlken zamanında İngiltere ve Fransa dışında tüm Avrupa’da söz sahibi oldular. Ancak Osmanlı Devleti karşısında başarılı olamadılar.

Özetle: Yeni Çağ başlarında Avrupa’nın en büyük siyasi gücü Kutsal Roma Germen İmparatorluğu idî. Ispanya, Avusturya, kalya ve Alman prenslikleri imparatorluğun parçalarını oluşturuyordu. İmparatorluğa bağlı devletler Habsbur Hanedanı üyeleri tarafından yönetiliyordu. Hanedanın en güçlü ismi ise V. Kari (Şarlken) idi.

Bunu da Okuyabilirsin...  Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kimdir? Mehmet Ali Paşa Hakkında Her Şey

Mutlak Krallıkların Kurulması

XV. yüzyılda feodalite sistemi iyice zayıflamıştır. Feodalite rejiminin zayıflamasında;

  • Avrupa’da meydana gelen büyük savaşlar
  • Zenginlik ölçüsü olan toprağın yerini ticaretin alması
  • Haçlı Seferleri sırasında pek çok derebeyinin ölmesi veya topraklarını ve ordularını kaybetmeleri
  • Top ve tüfek gibi ateşli silahların bulunması

gibi nedenler etkili olmuştur.

Orta Çağ’ın sonunda feodalite rejimi Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinin çoğunda yıkılmıştır. Fransa ve İspanya’da kuvvetli krallıklar kurulmuş, İngiltere’de meşruti krallık güçlenmiştir. Krallar, sınırları içindeki toprakları korumayı ve uyruklarını güven içinde yaşatmayı görev saymışlardır. Egemenlik haklarına Papa’nın müdahalesine izin vermemişler, daimi ve düzenli ordular kurmuşlardır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak