5. Karl Hakkında Her Şey

 

GÜZEL Felipe ve Çılgın I. Juana’ın oğlu Karl, babaannesi Marie de Bourgogne tarafından, II. Louis döneminde Fransa’ya geçmiş Bourgogne Düklüğü dışındaki Bourgogne topraklarının, büyükbabası, Kutsal Roma Germen İmparatoru olan Maximilian (Güzel Felipe’nin babası) tarafından da Habsburg topraklarının (Avusturya ve Güney Almanya) mirasçısıydı. Aragonlu II. Femando ile Katolik I. Isabel’in kızı olan annesi, beklenmedik bir biçimde Castilla ve Aragon krallıklarının ve bunlara bağlı olan Sicilya, Napoli ve Amerika kıtasında fethedilmiş yerlerin mirasına konmuştu. Babası 1506’da ölen, annesi de delirip Castilla’dan çıkamaz duruma gelen genç Karl, halası AvusturyalI Margherita tarafından yetiştirildi. Sonradan IV. Adrianus adıyla papa olacak Adriaan Floriszoon eğitimiyle yakından ilgilenip, dinsel açıdan sağlam bir inanca sahip olmasını sağladı, özel eğitimiyle ilgilenen Chievres Senyörü Guillermo de Croy da Karl’m üstünde etkili oldu: Yalnızca Fransızca ve Flamanca’ yı iyi konuşan Karl, kendini her zaman Bourgognelu saydı.

İlginizi Çekebilir.  Cumhuriyet Fazilettir (Erdemdir)

V. Karl imparatorluğu

1513’te Bourgogne Dükü olan V. Karl (ya da Şarlken) 1516’da II. Fernando’nun ölümü üzerine, gittikte deliren annesiyle birlikte Castilla ve Aragon kralı oldu. 1519’da I. Maximilian’m ölümüyle Habsburg topraklarının mirasına kondu. 28 Haziran 1519’da Alman bankerleri Fuggerler’in ve Welserler’in desteğiyle I. François’a karşı seçimi kazanarak imparator oldu.
Gerçekte, V. Karl İmparatorluğu diye anılan imparatorluk hiçbir zaman organik bir birlik haline gelmedi. Her krallık kendi özel kuramlarını korudu, V. Karl yetkilerini kral naiplerine ve valilere devrederek imparatorluğun ruhunu temsil etti. Bu dağınık durum da onu yer değiştirmeye zorluyordu: Nitekim, toplam olarak 28 yıl Hollanda’da, 18 yıl Ispanya’da, 8 yıl da Almanya’da kaldı.
Toprakları Fransa’yı dört bir yandan kuşattığı için, V. Karl Fransa’nın en büyük düşmanıydı. Otuz yılı aşkın bir süre I. François ile savaştıktan, hatta onu Pavia’da tutsak aldıktan (1525) sonra, I. François’nın vârisi II. Henri ile de savaştı.

İlginizi Çekebilir.  Osman Bey Dönemi'ndeki Olaylar ve Savaşlar (1281 - 1326)

Protestanlar’a karşı mücadele

Katolik Kilisesi’nde öngördüğü reformları gerçekleştirmek için 1530’da bir genel konsil toplama girişiminde bulunan Karl, Protestanlar’la da geçici bir anlaşmaya varmaya çalıştı. Ancak Katolikler, Haziran 1530’da Augsburg Meclisi’nde V. Karl’a sunulan Augsburg İtikatnamesi’ne Karl’ın da görüşlerine uygun bularak onayladığı Confutation (Reddiye) ile karşılık verdiler. Bu arada Protestanlar Smalkalde Birliği içinde örgütlendiler. V. Karl o dönemde sözü geçen bir Lutherci prens olan Saksonyalı Moritz’in desteğini kazanarak, Smalkalde Birliği’nin ordusunu yendi. Ancak uzlaşma girişimleri de başarısızlığa uğradı.
V. Karl komutasındaki büyük ordu, 1532 Viyana önlerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın ordularıyla da karşı karşıya geldiyse de saldırı emri vermedi ve yerine kardeşi Ferdinand’ı vekil bırakarak 1533’te Ispanya’ya döndü. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nı püskürtme girişiminden de önemli bir sonuç elde edilemedi. Sayısız başarılarına rağmen V. Karl sonunda bütün girişimlerinde yenik düştü. Fransa’dan bir karış toprak bile alamadı, Alman prensleri büsbütün güçlendiler, Türkler ise Akdeniz’deki egemenliklerini sürdürdüler.
Yorgun ve hasta düşen V. Karl, oğlu II. Felipe (1555) ve kardeşi Ferdinand (1556) lehine tahttan çekildi: İmparatorluğun birliği artık kesin olarak bozulmuştu.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]
İlginizi Çekebilir.  Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk

Yorumlar

Yorumlar