Genel Kültür

Türkiye’de Ticaret

Ticaret kısaca mal, emek ve hizmet ürünlerinin alışverişi olarak tanımlanabilir. Ticaretle uğraşan toplum kesimleri, ticaret sektörünü oluşturmaktadır. Ülke içi gerçekleşen ticaret için iç ticaret kavramı kullanılır. Ülke vatandaşlarının kendi aralarında gerçekleştirdiği alışveriştir. Bu olay ülkeler arasında oluyorsa “diş ticaret” denir. Türkiye’de Ticaret kavramı hem tarihsel hem de kültürel olarak derin köklere ve öneme sahiptir.

Dünyanın her tarafında olduğu gibi, Türkiye’de de iç ticaretin merkezleri şehirlerdir. Türkiye’de Ticaret büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Ülkemizdeki iç ticaretin en yoğun olduğu yer İstanbul’dur. Ankara, İzmir,  Adana, Bursa, Konya, Mersin ve Gaziantep gibi büyük kentlerimiz de iç ticaretin en canlı olduğu kentlerdir. Sanayi tesisleri bakımından zengin illerle beraber tarımsal potansiyele sahip merkezlerde de ticaret gelişmiştir. Madenler ve enerji kaynaklarının üretim merkezleri de iç ticaretin canlı olarak yaşandığı yerlerdir. İstanbul, İzmir, Bursa, Adana bu merkezlerin ilk akla gelenleridir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Yeni askerlik sisteminde kaç gün izin var?

Dış Ticaret

Türkiye’nin diş ticaret hacmi 1923’te 230 milyon lira iken 1982’de 14,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu miktar son yıllarda daha büyük artışlar göstermiştir Diş ticaretimiz artan nüfus ve canlanan ekonomik yaşama paralel olarak artış göstermektedir Diş ticaret dış satım (ihracat) ve dış alım (ithalat) olmak üzere ikiye ayrılır

Dış Satımımız (İhracat)

Dış satımda en büyük payı tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi ürünleri oluşturur. Onları madenler takip eder, Dış satımda en az yeri kaplayan makinelerdir. Başlıca dış satım ürünlerimiz pamuk, tütün, canlı hayvan, yaş ve kuru meyveler, dokuma ve tekstil ürünler, bitkisel yağlar, mobilya, bakır, krom, boraks ve manganezdir. Dış ticaretimizde yer tutan başlıca ülkeler Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya, Danimarka, Hollanda Rusya Federasyonu, Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Japonya’dır. En önemli dış ticaret limanlarımız İstanbul, İzmir, Mersin ve İskenderun’dur.

Bunu da Okuyabilirsin...  Türkiye'de en çok sinema salonu hangi ilde?

Dış Alımımız (İthalat)

Türkiye’nin başlıca dış alım malları yapılmış eşyalar, yarı işlenmiş ve ham madenler ile bazı besin maddeleridir. Çeşitli makineler, mekanik araçlar – gereçler, motorlu taşıtlar, Kimyasal maddeler, dökme demir-el ürünleri, dokuma ipliği, ham petrol, kauçuk, kâğıt, kahve ve baharatlar başlıca dış alım maddelerdir.

Bilgitor-Ekonomi

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak