Dil ve Anlatim

Türkçe’de Sesler ve Seslerin Sınıflandırılması

Yazı dilimizde bugün 33 ses olmasına karşın bu sesler alfabede 29 harfle gösterilir. ‘a, e, g, k, ‘ seslerinin aslında hem ince hem de kalın halleri kullanılıyorken bu dört sesimizin ayrı harfleri yoktur.
a harfi : kalın a ve ince â seslerini
e harfi : açık e ve kapalı é seslerini ,
g harfi : kalın ġ(ı) ve ince g(e) seslerini
k harfi : kalın k(a) ve ince k(e) seslerini gösterir.
Bunların dışında dilimizde kalın ve ince l(e); hırıltılı h(ı);geniz ñ’si
de ayrı birer harfle karşılanabilir.


Türkçe’de Ünlüler (Vokaller)


Oluşumları esnasında ses yoluyla hiçbir engele uğramayan seslere ünlüler (vokaller) denir. Bu özelliklerinden dolayı üstün bir yapıya sahip olan vokaller tek başlarına hece, kelime, kök ve ek olabilirler. Ünlüler dışında kalan sesler ise tek başına hece ve kelime oluşturamaz, kök olamaz ancak ek görevinde bulunabilirler. Türkiye Türkçesinde sekiz ünlü vardır: ‘a, e, ı, i, o, ö, u, ü’ Bunlarda kalınlık ve inceliklerine göre, genişlik ve darlıklarına göre, düzlük ve yuvarlaklıklarına göre çeşitli kategorilerde sınıflandırılabilirler

Türkçe'de Sesler ve Seslerin Sınıflandırılması 1 – image 60
Ünlüler (Vokaller)

Türkçe’de Ünsüzler (Konsonantlar)

Oluşumları sırasında ses geçidinden geçerken telaffuz organlarında tıkanma, daralma, sürtünme gibi çeşitli engellerle karşılaşmaları sonucunda sonucunda oluşan seslere ünsüzler denir. Türkçede ünsüzler ifade edilirken sonlarına bir ‘e’ ünlüsü getirilerek seslendirilir. Türkiye Türkçesinin yazı dilinde yirmi bir ünsüz harf bulunmaktadır. Bunlar çeşitli özelliklerine göre sınıflara ayrılır

Türkçe'de Sesler ve Seslerin Sınıflandırılması 2 – image 61
Ünsüzler (Konsonantlar)

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak