–ma, -me: Çok işlek bir ektir.
-yap-ma, gör-me …

–l: İşlek eklerimizden biridir:
-seç-i-l-, yaz-ı-l- …

–ş: İşlek bir ektir:
-döv-ü-ş-, yap-ış- …

–n: İşlek eklerimizdendir.
-süsle-n-, gör-ü-n- …

–t: işlek bir ektir:
-başla-t-, büyü-t- …

–r: İşlek eklerimizdendir.
– piş-i-r-, bit-i-r- …


–ala-, -ele-: Pek işlek olmayan eklerimizdendir:

-ov-ala-, it-ele- …

-k-: İşlek olmayan eklerimizdendir.
-sar-k-, bur-k-

–ı-,-i-, -u-, -ü-: Pek işlek olmayan eklerimizdendir.
– kaz-ı-, sür-ü- …

–ar-, -er-: Fazla işlek değildir.
– kop-ar-, çık-ar- …

–dar-, -der-: Pek işlek olmayan bir ektir.
-dön-der-, ak-tar- …

-dır-, -dir-, -dur-, -dür- / -tır-, -tir-, -tur-, -tür-: İşlek eklerimizdendir.
-gez-dir-, dolaş-tır- …

İlginizi Çekebilir.  Kesme İşareti, Parantez, Köşeli Ayraç Kullanımı

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar