Teşkilatı Mahsusa, MİT’in atası olarak görülmektedir. Bu teşkilat İttihat ve Terakkî Cemiyeti içinde Enver Paşa tarafından gizli şekilde kurulmuştur. Teşkilatın başında Hüsamettin (Ertürk) Bey bulunmaktaydı.

Teşkilatı Mahsusa, Türkçü ve İslamcı görüşlerden hareketle, yurt içi ve dışında istihbarat, propaganda ve örgütlenme çalışmalarında bulunmuştur. 1911 yılından itibaren etkin olduğu ve 5 Ağustos 1914’te ise Harbiye Nezareti’ne bağlı bir resmi örgüt olduğu belirtilmektedir. 8 Ekim 1918’de İttihat ve Terakkî’nin iktidardan ayrılmasıyla bu örgüt de tasfiye edilmiştir.

Teşkilatı Mahsusa’nın faaliyetleri

Teşkilatın; Batı Trakya’da Bulgar ve Yunanlara, Mısır ve Irak’ta İngilizlere, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı örgütlenme çalışmaları yaptığı belgelerle ortaya koyulmuştur. 1915’de gerçekleşen Ermeni Tehciri’nde Teşkilatı Mahsusa’nın önemli bir rol oynadığı söylentileri olsa da Philipp Stoddard’a göre Teşkilâtı Mahsusa, Ermeni tehcirinde hiçbir rol oynamamıştır.

İlginizi Çekebilir.  Enver Paşa kimdir? Hain midir?

I. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan Kuvâ-yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk örgütlenmelerinde başı çeken isimlerin Teşkilâtı Mahsusa üyesi olduğu belirtilmektedir.


İlginizi çekebilir: Enver Paşa kimdir?

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar