Genel Kültür

Telegram Konuşmaları Başkalarının Eline Geçerse

Telegram ya da Whatsapp gibi haberleşme yazılımlarıyla, kişisel bilgiler fotoğraflar kullanılarak  kolaylıkla sahte delil, suç unsuru üretilebilir. Dakikalar içerisinde ünlü, ünsüz ne kadar kişi varsa ortak bir grup oluşturulabilir… Ayrıca bu işi çok daha kısaltan sihirbaz yazılımlar da var..

Özellikle Telegram adlı yazılım nedeniyle çok büyük mağduriyetler oluşmaktadır. Kişilerin haberi olmadan resimleri kullanılarak gruplar oluşturmak mümkün. Suç teşkil etmesi, hakaret veya tehdit unsurları ekleyip dava açanlar için sonuç facia olabilir.  Bu denli kolay bir işlemle oluşturulabilen sahte sohbetlerin hukuksuz olduğu, ava giden avlanır misali tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Özellikle lise talebelerinin bu tarz eylemlerden uzak durması gerekli.  Çalışanlar açısından ise bu tarz komplo ve kumpas yöntemlerine tenezzül etmek, sonu hapis cezasıyla bitmeye aday bir dava süreci demek.

Sahte delil üretmek kadar, sahte delil üzerinden inceleme başlatmak da sorunlu bir davranış. Hukuk kurallarını, idari mekanizmaları kendi güç odaklarının isteği doğrultusunda uygulayan özellikle kamu görevlileri için konuşmak gerekirse ciddi bir suç işlemiş oluyorlar. Diyelim ki asılsız, hukuki ve yasal olmayan, yasa dışı yollardan elde edilmiş (dinleme, okuma, özel yazışmaları sistemli olarak takip etme) delilleri dikkate alarak, birine açılan inceleme soruşturma eylemi söz konusu… Bu noktada durumdan dolayı mağduriyet yaşayan kişi veya kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması önemli bir kapıyı aralayacaktır.

Bunu da Okuyabilirsin...  İdam Nedir? Ölüm Cezası Hangi Ülkelerde ve Nasıl Uygulanmaktadır?

Dört Kişi Arasındaki Telegram Konuşmaları Başkalarının Eline Geçti, Şantaj Yapıyorlar Ne Yapmalıyım?

Hemen belirtelim ki Telegram Konuşmaları Başkalarının Eline Geçerse, yazışmaların içeriğinin ne olduğuna bakılmaz. Primer ceza bu verilerin elde ediliş biçimindeki zorbalık veya hırsızlıktır. Birinin evine izin almadan girip, adamın ses kayıtlarını veya yazılı notlarını okuyarak suç duyurusunda bulunmak çok ciddi bir hukuk ihlalidir.  Bu tarz sanal yazışmalar üzerinde isteyen istediği adla bir grup kurup, başkalarının adına mesajlaşma yapabilirler. Bu durumda eğer savcılık kararıyla alınmış bir takip söz konusuysa ilgili şirketlerden bilgi istenebilir. Yok eğer savcılık kararı olmadan, korsan ve usulsüz olarak elde edilmiş bir konuşma metni varsa delil değil işlenen suç niteliği kazanacaktır. Bu ihlal nedeniyle yazışma metinleri çalınmış, ifşa edilmiş ve çoğaltılmış olmalarıyla birlikte her ne olursa olsun, ağır bir cezadan kurtuluş olmayacaktır.

Bunu da Okuyabilirsin...  Gümüşhanespor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Özellikle sanal sohbetler, kişiler arası konuşmalar ister iki isterse daha fazla kişi arasında gerçekleşin usulsüz olarak elde edilen konuşma metinleri nedeniyle her hangi bir şekilde suç unsuru aranamaz. Nitekim TCK’nın haberleşme hürriyeti ile ilgili maddelerinde bu duruma açıklık getirilmiştir. Kişilerin kendi aralarında konuştuğu metinlerin ele geçirilip başka şahıslara veya kurumlara dağıtılması ise bilerek ve tasarlayarak gerçekleştiği için ‘ağır’ bir ihlal olup cezası da bu kapsamda talep edilecektir.

Önemle belirtmek gerekir ki bu şekilde cereyan etmiş olan bir hadise, bilişim hukuku kapsamında değil kişisel verilerin çalınması ve haberleşme hürriyetinin engellenmesi kapsamında değerlendirilecektir.
Haberleşme Hürriyetinin Anayasal Güvence Altına Alınmasının en önemli artısı bu ve benzeri vakaalarda kendini gösterecektir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Küçük Ev Dekorasyon

TCK.nun 132. maddesinde kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etme eylemi ceza yaptırımına tabi
tutulmuştur. Söz konusu 132. madde ile 765 sayılı eski kanunun 195. maddesi karşılaştırıldığında; 195. maddedeki
düzenlemenin dar kapsamda kaldığı görülmektedir. 765 sayılı TCK.nun 195. maddesinde mektup, telgraf, zarf gibi haberleşme vasıtaları sınırlı olarak sayılmış ve ihlalin şekli de belirtilmiş iken, 5237 sayılı TCK.nun 132. maddesinde haberleşme vasıtaları sayılmamış, ihlalin nasıl yapılacağı belirtilmemiş ve bu suretle teknolojik gelişmeler doğrultusunda insanlar arasındaki iletişimi sağlayacak yeni haberleşme araçları ve bunların gizliliğinin ihlalleri de koruma altına alınmıştır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak