Dil ve Anlatim

Sözlü Anlatım Türleri Konu Anlatımı

Münazara

Bir konuda birbirine karşıt görüşleri savunan iki grubun yaptığı tartışmaya denir. Bu iki grup arasında bir jüri olur. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönleri, bir tez ve karşı tez (antitez) şeklinde ortaya konulur. Münazarada önemli olan, inanılan fikrin savunulmasıdır. Gruplar savundukları fikirler için iyi araştırma yapmalı, kendi fikirleri destekleyen, karşı fikirleri çürüten deliller bulmalıdır.

Münazara Nasıl Yapılır?

Münazarada, grup içinde konu paylaştırılır, her konuşmacı kendi konusuna hâkim olmalıdır. Konuşmacılar arasında bir bütünlük olmalıdır. Gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişir. Her grup kendi sözcüsünü önce seçer. Her konuşmacının süresi 5-10 dakikadır. İlk konuşmacı konuya genel bir giriş yapar, iddiaları ortaya koyar. İki grup sırayla konuşur, bu sebeple her konuşmacı karşı gruptaki konuşmacının görüşlerini eleştirebilir. Son konuşmacı, kendi grubunun görüşlerini değerlendirir, konuşmayı bir sonuca bağlar. Asıl eleştiri, konuşmalardan sonra grup sözcüleri tarafından yapılır. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı ilan eder.

Bunu da Okuyabilirsin...  Cümle Tahlilleri Konu Anlatımı

Sempozyum

Bir konunun farklı yönlerinin sahasının uzmanı değişik kişiler tarafından belirli bir plan dahilinde dinleyicilere aktarılmasıdır. Konu önceden belirlenir ve konuşmacılar belirli bir süre dahilinde sunumlarını yaparlar. Sempozyum bir başkan tarafından yönetilir. Sempozyumda uzman kişilerin sundukları ve çoğu zaman yazılı olarak düzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına “tebliğ, bildiri” denir. Sempozyumdaki konuşmalar sunulan bildiriler yazıya geçirilerek kaynak haline getirilmelidir. Sempozyum sonunda dinleyiciler
konuşmacılara soru yöneltebilir.

Forum

Genellikle panel, açık oturum gibi tartışmaların sonunda dinleyicilerin sorular sorduğu, kendi görüşlerini açıkladığı bölümdür. Uzman kişiler önce geniş bir kitleye bilgi aktarır, ardından da sorular kabul edilir. Forumda sorulan sorular, önceden belli değildir. Forumu yöneten bir başkan vardır. Forum tartışmaları bir geniş grup tartışmasına dönmektedir.

Bunu da Okuyabilirsin...  Büyük Harflerin Kullanıldıkları Yerler Konu Anlatımı

Açık Oturum

Konusunda uzman kişilerin, belli bir konuda bir araya gelerek tartışmalarına açık oturum denir. Açık oturum, toplumun tümünü ya da bir bütününü ilgilendirir.
Açık oturum, bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, konuyu açıkladıktan sonra, konuşmacıları tanıtıp onlara sırayla söz hakkı verir. Başkan, konuşmacılara sorular sorarak onların konuşmalarını sağlar. Başkan, açık oturumdan önce bir plan yapmak zorundadır.
Açık oturuma katılan kişiler, konu üzerinde defalarca söz alabilir, katılan kişilere başkan söz verir. Açık oturum, genellikle bir salonda dinleyiciler önünde ya ada televizyon ve radyo yayını aracılığıyla izleyici ve dinleyiciler huzurunda yapılmaktadır. Açık oturumun sonunda dinleyiciye de söz verilebilir, o zaman açık oturum foruma dönüşür.

Bunu da Okuyabilirsin...  Türkçe'de Sesler ve Seslerin Sınıflandırılması

Konferans

Bir konuya açıklık kazandırmak veya bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, teknik, sanat, edebiyat, eğitim, ekonomi, siyaset ve fikir adamlarının yaptıkları hazırlıklı konuşmalara konferans denir. Konferans; sanat, edebiyat, bilim, teknik, fen, eğitim gibi konularda verilebilir. Konferans veren kişi, alanında uzman olmak zorundadır.
Konuşmacı ve konferansın konusu bir sunucu tarafından tanıtılır. Konferansta amaç, belli bir konuda dinleyiciyi bilgilendirmektir, bu bilgilendirme sırasında dinleyiciyi sıkmamalıdır. Konuşmacı, önceden hazırlık yapmalı, konusu ile ilgili bir metin hazırlamalıdır.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak